Hofstadter, Robert

(1915–1990)


Americký vědec, který sdílí Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1961 s Rudolfem Mössbauerem z Německa za výzkum struktury protonů a neutronů.

Hofstadter studoval na Princetonské universitě, kde v roce 1938 získal titul PhD. Během druhé světové války byl zaměstnán jako fyzik, který vyvíjel rozbušku do protiletadlových střel pro Národní úřad standardů. V roce 1946 se stal zaměstnancem university v Princetonu, kde se zabýval studiem infračervených paprsků, fotovodivostí a krystalovými a scintilačními čítači.

Hofstadter přednášel v letech 1950 až 1985 na Stanfordské universitě. Ve Standfordu používal k detekci částic jádra lineární elektronový urychlovač. V té době byly protony, neutrony i elektrony považovány za bezstrukturní částice. Hofstadter objevil, že protony a neutrony mají konečnou velikost a tvar. Byl schopen přesně určit velikost protonu a neutronu a jako první nalezl první konzistentní obraz struktury atomového jádra. Objevil vnitřní strukturu protonů a neutronů.


Slavní lidé Aldebaran Homepage