Maclaurin, Colin

(1698–1746)


Skotský matematik, který se stal následovníkem Newtona. Jako první publikoval systematické formulace Newtonových metod v díle A Treatise of Fluxions z roku 1742. V tomto díle použil k řešení rostoucích funkcí tzv. Maclaurinovy řady, které se staly inspirací pro Brooka Taylora a jeho Taylorovu řadu. Maclaurin také vynalezl několik užitečných zařízení, zhotovil astronomickou observatoř a zlepšil mapu ostrovů přiléhajících ke Skotsku. Pravděpodobně znal Cramerovo pravidlo již v roce 1729. Šlo o geniální dítě. Na Univerzitu v Glasgow nastoupil v 11 letech a ukončil ji ve 14 letech. V 19 letech se stal profesorem na Univerzitě v Aberdeen. V roce 1724 získal cenu Královské akademie věd (bylo mu 23 let). V roce 1725 se stává profesorem v Edinburghu. Jeho pracemi byl okouzlen i Newton.


Slavní lidé Aldebaran Homepage