Cramer, Gabriel

(1704–1752)


Švýcarský matematik, který je známý spíše jako člověk, který zadával práce jiným, než aby je sám psal. Přesto ale v roce 1750 napsal dílo Introduction á l'analyse des lignes courbes algébriques, což byla klasifikace algebraických křivek. V dodatku se objevilo Cramerovo pravidlo pro výpočet determinantu, ale bylo již dříve popsáno Maclaurinem. Doktorát obdržel již v 18 letech. Zabýval se také statistikou a teorií očekávaných hodnot. V rámci statistiky navrhl řešení tzv. Petěrburského paradoxu (týká se Petěrburské loterie).


Slavní lidé Aldebaran Homepage