Lebesgue, Henri Léon

(1875–1941)


Francouzský matematik, který byl díky svému názoru a smýšlení přezdíván logický empirik. Ve své disertaci (1902, Univerzita v Nancy) přepracoval definici integrálu a zavedl integrál, který dnes známe jako Lebesgueův integrál. Tím položil základ pro moderní teorii míry. Lebesgue vystudoval nejslavnější francouzskou školu École normale supérieure. Zabýval se aproximací funkcí za pomocí polynomů, plošnými integrály, teorií míry. Jeho přednášky z let 1902 a 1903 vyšly jako kniha Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives. Lebesgue zde probírá problematiku integrálu v historických souvislostech, popisuje jak integrál chápali Cauchy, Dirichlet, Riemann a předkládá 6 podmínek, které by měl integrál splňovat. Ukazuje, že tyto podmínky přirozeným způsobem vyústí v teorii míry a v analytickou a geometrickou definici integrálu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage