Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune

(1805–1859)

 


Belgický matematik, který žil a pracoval především ve Francii a později v Německu. Po smrti Gausse mu byl nabídnut jeho post v Göttingen. Zabýval se řešením Fermatova teorému (neexistence řešení rovnice xn + yn = zn v celočíselném oboru) pro n = 5 a 14. Studoval polynomiální rovnice a intenzivně se zabýval teorií čísel. V mechanice studoval potenciály rovnovážných systémů. Hledal  řešení Laplaceovy rovnice s pevně danými okrajovými podmínkami (dnes nazývanými Dirichletovy podmínky). Dále se zabýval konvergencí trigonometrických řad, které se používaly k řešení parciálních diferenciálních rovnic.


Slavní lidé Aldebaran Homepage