Leavitt, Henrietta

(1868–1921)


Narodila se v Cambridgi ve státě Massachusetts ve Spojených státech. Studovala Oberlin College a od roku 1892 se zabývala astronomií. Po několikaleté nemoci začala pracovat na univerzitní hvězdárně Harvardovy koleje, kde se zabývala fotometrií hvězd. Objevila 2 400 proměnných hvězd. K nejvýznamnějším objevům patří zjištění vztahu mezi periodou a svítivostí u cefeid. Na dlouhá léta se cefeidy staly nejdůležitějším nástrojem pro určování vzdáleností ve vesmíru. Ze známé periody a magnitudy cefeidy je možné určit její vzdálenost a tím vzdálenost mateřské galaxie. Právě tato technika umožnila Edwinu Hubbleovi zjistit, že mlhavé obláčky na obloze jsou ve skutečnosti vzdálené galaxie plné hvězd.

Leavittová stála u zrodu Harvardova standardu pro fotometrické měření magnitud hvězd z roku 1913. Do té doby proměřila podrobně 299 fotografických desek ze 13 dalekohledů. V roce 1921 podlehla rakovině.


Slavní lidé Aldebaran Homepage