Hooke, Robert

(1635–1703)


Anglický vědec, pracoval jako asistent Boyla, kde mu pomáhal s konstrukcí vzduchové pumpy. Ukázal, že vzduch je nezbytný pro život a hoření. V roce 1660 zjistil, že relativní deformace těles je úměrná působícímu napětí (Hookův zákon). Po 30 let byl profesorem geometrie. Vynalezl kónické kyvadlo, zkonstruoval si vlastní zrcadlový dalekohled a byl vášnivým pozorovatelem. Pozoroval drobné předměty pomocí mikroskopu a v roce 1665 publikoval knihu Micrographia s velkým množstvím kreseb mikrosvěta. Objevuje buňky v kůře korkovníku a dává jim název cell. V roce 1672 se pokusil dokázat, že dráha Země kolem Slunce je elipsa a v roce 1678 objevil, že gravitační síla ubývá s kvadrátem vzdálenosti a zaslal Newtonovi dopis seznamující Newtona s touto myšlenkou. Později si dělal nárok na objev gravitačního zákona a vztahy s Newtonem byly velmi nepřátelské. To vedlo Newtona k vyškrtnutí veškerých citací na Hooka v Newtonových Principiích.

Portrét Hooka není znám. Říkalo se o něm, že je hubený, shrbený a ošklivý muž.


Slavní lidé Aldebaran Homepage