Boyle, Robert

(1627–1691)


Anglický chemik považovaný za otce moderní chemie. Byl zastáncem Descartesovy mechanistické filosofie (vysvětlování přírodních jevů pomocí zákonů mechaniky). Objevil nepřímou úměru mezi tlakem a objemem plynu za konstantní teploty (Boylův zákon). Kromě fyziky a chemie věnoval mnoho času náboženství. Byl ředitelem Východoindické společnosti, která měla za úkol šířit křesťanství na východ.


Slavní lidé Aldebaran Homepage