Glashow, Sheldon Lee

(1932)


Americký fyzik, zabývá se kvantovou teorií pole. Je spoluautorem sjednocení elektromagnetické a slabé interakce. Spolu s Weinbergem Salamem obdržel za tuto práci Nobelovu cenu za fyziku v roce 1979. Je známý svým skeptickým postojem ke strunové teorii, která by podle jiných měla být vhodným kandidátem na sjednocení obecné relativity a kvantové teorie. Narodil se v New Yorku ruským židovským imigrantům. Studoval na Cornellově univerzitě, PhD získal v roce 1959 na Harvardu pod vedením Juliana Schwingera. Poté pracoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley a na MIT. V posledním období se stal profesorem matematiky a fyziky na Univerzitě v Bostonu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage