Gamow, George

1904–1968


Rusko-americký fyzik, který pracoval na teorii alfa rozpadu, jehož příčinu viděl v tunelování skrz jadernou potenciálovou bariéru. Je autorem tzv. kapkového modelu atomového jádra, ve kterém se jádro chová jako kmitající kapka, která se při štěpení rozdělí na dvě. Dokázal, že jakmile hvězda spaluje vodík, zahřívá se. Podporoval Lemaîtreovu teorii Velkého třesku. Je spoluautorem prvního horkého modelu Vesmíru (1948), ve kterém se zabýval syntézou prvků. Předpověděl oddělení záření od hmoty několik set tisíc let po Velkém třesku a jeho další samostatnou existenci. Dnes toto záření známe jako reliktní mikrovlnné záření. Objeveno bylo až v roce 1965 (A. Penzias, R. Wilson). Napsal také 20 populárních knížek o fyzice, například Mr. Tompkins in Wonderland (1937) a Thirty Years that Shook Physics (1966). Byl vnukem carského generála. Doktorát získal Leningradské univerzitě. Ze sovětského Ruska se mu podařilo uprchnout až na třetí pokus.


Slavní lidé Aldebaran Homepage