Wilson, Robert Woodrow

(1936)

 Slavná anténa


Americký fyzik. Spolu s Arno Penziasem objevil reliktní elektromagnetické záření v roce 1965 v Bellových telefonních laboratořích. Toto záření pochází z doby čtyřset tisíc let po vzniku Vesmíru. Oddělilo se od látky v období, kdy končil Velký třesk a Vesmír se z plazmatického skupenství měnil na plynné (elektrony se staly součástí atomárních obalů). Reliktní záření se stalo významným svědectvím o prvních fázích vývoje Vesmíru. Za tento objev získali Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1978. Druhou polovinu ceny získal sovětský vědec Kapica.

Wilson vystudoval Riceovu univerzitu v Houstonu a doktorát získal v roce 1962 na CalTechu (California Institute of Technology) v Pasadeně. V letech 1963–1976 pracoval v Bellových telefonních laboratořích v New Jersey. Od roku 1976 vedl oddělení radiového výzkumu v Bellových laboratořích. V roce 1979 se stal členem americké akademie věd.


Slavní lidé Aldebaran Homepage