Fibonacci, Leonardo Pisano

(1170–1250)


Italský cestovatel a matematik, skutečným jménem Leonardo Pisano. Fibonacci byla jeho přezdívka. Některé jeho práce se nedochovaly, zejména komentáře k Eukleidově knize The Elements. Zabýval se teorií čísel, ve které vyřešil řadu problémů. Dnes je na jeho počest pojmenována Fibonacciho posloupnost (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...), ve které je každé další číslo součtem dvou předchozích a kterou Fibonacci získal jako řešení problému počtu množících se králíků. Nachází také racionální aproximace některých reálných čísel.


Slavní lidé Aldebaran Homepage