Euklidés, Eukleidés

(asi 325–265 př. n. l.)

 


Vynikající antický matematik. Zabýval se snad všemi oblastmi matematiky. Nejvíce ho proslavilo 13 knih základů matematiky Stoicheia (latinsky Elementa), ve kterých shrnul veškeré poznatky tehdejší matematiky. Snažil se o systematickou výstavbu matematiky pomocí axiómů a definic, z nichž by se deduktivně odvozovaly další poznatky. Mimo jiné zformuloval základní postuláty geometrie (dnes Euklidovské geometrie), z nichž nejznámější je axiom rovnoběžnosti (k danému bodu a přímce lze sestrojit právě jednu rovnoběžku, která prochází daným bodem). Zabýval se také teorií čísel a nalezl postup pro vyhledání největšího společného dělitele dvou celých čísel – Euklidův algoritmus. Zajímavostí je, že Euklidův algoritmus funguje i na jiných algebraických strukturách, například polynomech s reálnými koeficienty.


Slavní lidé Aldebaran Homepage