Fahrenheit, Gabriel Daniel

(1686–1736)


Německý fyzik a inženýr polského původu. Po smrti rodičů se pokoušel živit obchodováním. Začal se zajímat o přírodní vědy, cestoval po Evropě a setkával se s různými učenci, například Romerem nebo Leibnitzem. Živil se i foukáním skla. V oblasti fyziky byl sice samoukem, ale dosáhl pozoruhodných výsledků. Zhotovoval různé fyzikální přístroje, například barometry a teploměry. V roce 1714 sestrojil rtuťový teploměr, který byl přesnější než dosud používané lihové teploměry. Zavedl také novou teplotní stupnici, ve které původně odpovídalo 30° F teplotě tání ledu a 96° F teplotě lidského těla. Později byly tyto referenční hodnoty změněny na 32 °F (teplota tání ledu) a 212 °F (teplota varu vody). Rozdíl obou hodnot je 180°, takže jeden stupeň Fahrenheita je 5/9 stupně kelvina přesně. Nula v této stupnici odpovídá teplotě tuhnutí směsi ledu, vody a salmiaku (údajně nejnižší teplota, které Fahrenheit dosáhl). Fahrenheitova teplotní stupnice se používá dodnes ve Spojených státech. V roce 1717 založil Fahrenheit obchod v Amsterodamu, kde zůstal až do smrti. Od roku 1718 živil také přednáškami z chemie. V roce 1724 byl zvolen členem Královské akademie věd v Londýně.


Slavní lidé Aldebaran Homepage