Eudoxos z Knidu

(asi 408 př. n. l. – asi 355 př. n. l.)


Řecký astronom a matematik. Studoval údajně v Athénách u Platona, působil na různých místech v Řecku a Egyptě, později založil vlastní školu na Knidu, kde měl i svou hvězdárnu. Uvádí se, že určil délku slunečního roku a navrhoval kalendářní reformu podobnou té, kterou zavedl o více než tři století později Julius Caesar. Byl prvním antickým vědcem, který se pokusil vysvětlit pohyby planet vědeckou úvahou. Země byla uprostřed vesmíru, kolem ní pak byly soustředné sféry pro jednotlivé planety, Měsíc a Slunce. Pro každé těleso bylo potřeba několika sfér, které se otáčely, a každá nižší přejímala pohyb předcházející. Skládáním pohybů se tak vysvětlovaly zdánlivě zmatené a nepravidelné pohyby nebeských těles. Podobný názor zastával později ještě Kalippos a Aristoteles. Zatímco Eudoxos vystačil s 27 sférami, Aristoteles jich potřeboval již 59. Eudoxova teorie nedokázala vysvětlit změny jasností planet, které naznačovaly, že jsou způsobovány změnou vzdálenosti planety od Země. To potvrdilo později i zjištění, že zdánlivý průměr Měsíce na obloze se periodicky mění. Proto byla později nahrazena teorií epicyklů a excentrů. Eudoxos byl rovněž výborným matematikem a geometrem.

Zdroj: Pavel Najser.


Slavní lidé Aldebaran Homepage