Aristotelés ze Stageiry

(384–322 př. n. l)

 


Řecký filosof, považovaný za jednoho z největších velikánů všech dob. Byl žákem dalšího velikána řeckého filosofa – Platóna. Aristotelés nesouhlasil s tím, že zákony přírody lze získat experimentální cestou. V zoologii se pokusil o první třídění živočišných druhů. Za centrum vesmíru považoval Zemi (kulatou). Celý svět byl vybudován ze základních 4 elementů: země, ohně, vody a vzduchu. Odmítal Démokritovo atomistické pojetí hmoty. Zabýval se deduktivní logikou. Na základě své představy o pohybu (každý pohyb, proces, vývoj vede k postupnému zdokonalování věcí nebo člověka) dospěl k názoru, že každý pohyb má svůj cíl, tzn. že každá věc spěje k určitému místu. Snažil se ukázat, že se planety, Měsíc, Slunce a hvězdy pohybují po kružnicích.

Narodil se v Stageiře, v severním Řecku, v rodině lékaře. Otec zemřel v jeho 10 letech. V 17 letech začal studovat Akademii v Athénách. Později Akademii opustil z politických důvodů, přesídlil do Assosu, po útoku Peršanů na ostrov Lesbos. V roce 335 př. n. l. založil v Aténách vlastní školu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage