Démokritos z Abdér

(snad 460–370 př. n. l.)

    


Řecký filozof, myslitel a vědec, který ve své filozofii atomismu rozvíjí Leukippovo učení o atomech. Zavedl pojem atom. Atomy jsou podle něj základní, dále nedělitelné částice látky, z nichž (a z prázdna, které je obklopuje) je vytvořen celý svět. Atomy mají přitom nestejnou velikost, tvar a polohu, zároveň jsou v neustálém pohybu, při kterém se shlukují a opět rozdělují.

Démokritos se zabýval matematikou, lékařstvím (podle tradice byl výborným lékařem), též gramatikou, básnictvím, hudbou, právem, psychologií atd. Démokritovo učení a výsledky vědeckých bádání jsou zachovány pouze ve zlomcích, odhaduje se ale, že je autorem více než sedmi desítek spisů a knih.


Slavní lidé Aldebaran Homepage