D'Alembert, Jean-le-Rond

(1717–1783)


Francouzský matematik, který byl nalezen na schodech do kostela St. Jean Baptiste de Rond. Poté co se stal slavným matematikem, odmítl svou matku, která se snažila se stát součástí jeho rodiny. Osobně se znal s Lagrangem. V roce 1743 publikoval D'Alembertův princip, který se stal mocným nástrojem pro výpočty v mechanice, v díle Traité de Dynamique. Studoval také astrofyziku, ve které vyřešil precesi rovnodennosti a byl prvním, kdo odvodil vlnovou rovnici a našel její řešení. Neúspěšně se pokoušel prokázat základní teorém algebry, ve Francii stále známý jako D'Alembertův teorém. V roce 1752 objevil Cauchyovy-Riemannovy podmínky (často přiřazované Cauchymu nebo Riemannovi). Obhajoval používání limit v diferenciálním počtu.

Spolu s Diderotem napsal monumentální encyklopedii o 28 svazcích Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Napsal také mnoho matematických a vědeckých článků.


Slavní lidé Aldebaran Homepage