Cowling, Thomas George

(1906–1990)


Anglický astronom, který v roce 1934 dokázal, že magnetické pole Slunce a planet nemůže vznikat jednoduchým prstencovým proudem (tzv. Cowlingův anti-dynamo teorém). Sluneční skvrny pochopil správně jako projevy tekutinového dynama v nitru Slunce. Klasifikoval neradiální oscilace hvězd, a tím položil základy helioseismologie. Vytvořil model hvězdy, která má v nitru konvektivní zónu a ve vnější vrstvě radiační zónu (opačně než u Slunce). Chandrasekhar nazval tento model hvězdy Cowlingův model. Cowling vystudoval matematiku na koleji Brasenose v Cambridgi. V roce 1947 se stal členem Královské astronomické společnosti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage