Clausius, Rudolf Julius Emanuel

(1822–1888)

 


Německý fyzik a matematik, zabývající se termodynamikou. V roce 1865 zformuloval první a druhou větu termodynamickou v této podobě:

  1. Celková energie Vesmíru je konstantní.
  2. Entropie Vesmíru se zvyšuje směrem k svému maximu.

Jiným způsobem formuloval Carnotovu větu o účinnosti tepelných strojů. Hluboce se zabýval pojmem tepla a v roce 1865 zavedl matematicky pojem entropie a vymyslel její název. Dříve se pro entropii používala jednotka clausius (1 Cl = 4,1868 J/K). Vztah mezi tlakem a teplotou dvou skupenství v rovnováze vyjadřuje Clausiova-Clapeyronova rovnice.


Slavní lidé Aldebaran Homepage