Carnot, Sadi

(1796–1832)

 


Francouzský fyzik, který vysvětlil teorii spalovacích motorů ve svém díle Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu (Reflections on the Motive Power of Fire) (1824). Carnot navrhl Carnotův vratný cyklus (soubor po sobě navazujících stavových změn popsaných pracovním diagramem) a přišel na to, že účinnost spalovacího motoru je závislá pouze na vstupní a výstupní teplotě (Carnotova věta). Jeho otec byl slavný vojevůdce a ve volných chvílích se zabýval matematikou.


Slavní lidé Aldebaran Homepage