Christoffel, Elwin Bruno

(1829–1900)


Německý matematik zabývající se především tenzorovým počtem (zde jsou po něm pojmenovány koeficienty afinní konexe – Christoffelovy symboly). Zabýval se také dalšími partiemi matematiky: diferenciálními rovnicemi, konformním zobrazením, potenciální teorií, teorií invariantů, ortogonálními polynomy atd. Věnoval se také geodézii a rázovým vlnám. Vystudoval Berlínskou univerzitu, kde byl žákem Dirichleta. PhD získal v roce 1856. V roce 1872 se stal profesorem na Univerzitě ve Štrasburku, kde zůstal až do důchodu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage