Casimir, Hendrik Brugt Gerhard

(1909–2000)

 


Holandský teoretický fyzik, který se věnoval především kvantové teorii a matematické teorii grup. Je spoluautorem dvoutekutinového modelu supravodičů (spolu s Corem Gorterem) z roku 1934. V roce 1948 zjistil spolu s Dirkem Polderem, že fluktuace kvantových polí ve vakuu mohou způsobit nenulovou sílu na dvě paralelní desky. Dnes se tento jev nazývá Casimirův jev a působící síla Casimirova-Polderova síla. Casimir vystudoval teoretickou fyziku v Leidenu, k jeho učitelům patřil Paul Ehrenfest. PhD získal v roce 1931. Poté byl 7 let asistentem Wolfganga Pauliho v Curychu. V roce 1938 se stal profesorem v Leidenu. Po Casimirovi jsou pojmenovány: Casimirův jev, Casimirova síla (tlak) a Casimirův operátor (invariant) v teorii grup.


Slavní lidé Aldebaran Homepage