Brockhouse, Neville Bertram

(1918)


Kanadský fyzik (narodil se v Lethbridge v Albertě, Kanada), spolu s C. G. Shullem je držitelem Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1994 za vyvinutí metod studia kondenzovaných stavů hmoty pomocí ohybu a spektroskopie neutronů.

Brockhouse studoval na University of British Columbia (dokončil ji v roce 1947) a University of Toronto (PhD, 1950). Práci, za kterou dostal Nobelovu cenu, vykonával v letech 1950-62 v Chalk River Nuclear Laboratory a poté v kanadské Atomic Energy. V letech 1962–1984 byl Brockhouse profesorem na McMaster University (Hamilton, Ontario). Poté odešel do důchodu. Brockhouse používal ke svému průkopnickému výzkumu (důkaz existence fononů jako elementárního kvant zvuku) rozptýlených neutronů. Vytvořil také neutronový spektrometr, kterým měřil rozptyl fononů a pomocí něhož bylo možné určit pevnost materiálu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage