Shull, Clifford Glenwood

(1915–2001)


Americký fyzik, narodil se 23. září 1915 v Pittsburgu ve státě Pensylvania. V roce 1984 obdržel Nobelovu cenu za fyziku spolu s Brockhausem za vyvinutí metod studia kondenzovaných stavů hmoty pomocí ohybu a spektroskopie neutronů. Shull promoval na Carnegie Institute of Technology, bakalářem se stal v roce 1937 a titul PhD dostal v roce 1941 na Newyorské univerzitě, kde také začal svou výzkumnou kariéru. Jeho práce, která byla oceněna Nobelovou cenou, byla dokončena v Oak Ridge National Laboratories v Tennessee a trvala celých devět let (1946–1955), výzkumné oddělení vedl Ernest Wollan. Po roce 1955 byl Shull zaměstnancem MIT a v roce 1986 odešel do důchodu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage