Bothe, Walther Wilhelm George

(1891–1957)


Německý fyzik, který spolu s Maxem Bornem sdílí Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1954 za objev metody k nalezení subatomických částic a za další související objevy.

Bothe přednášel na Universitě v Berlíně v letech 1920–1931, v Giessenu v letech 1931–1934 a v Heidelbergu v letech 1934–1957. V roce 1925 spolu s Hansem Geigerem použil dva Geigerovy čítače ke shromáždění dat z pokusu s Comptonovým jevem. Tento jev spočívá v závislosti vlnové délky svazku paprsků X na úhlu, pod kterým se svazek rozptyluje na elektronu. Jejich pokus vyvrátil statistickou interpretaci Comptonova jevu a ukázal, že elektromagnetické záření se skládá z částic. V experimentu byli schopni měřit energie i směry samotných fotonů a elektronů. Spolu s astronomem Wernerem Kolhörsterem aplikovali v roce 1929 tuto metodu na kosmické záření a zjistili, že se toto záření neskládá jen z gama paprsků, jak se původně předpokládalo. V roce 1930 objevil neobvyklé záření, které bylo vyzařováno beryliem, když bylo bombardováno částicemi alfa. Toto záření bylo později Sirem Jamesem Chadwickem identifikováno a zjistilo se, že jde o neutrony. Během druhé světové války byl Bothe vedoucím německého projektu atomové energie. Byl odpovědný za navržení a postavení prvního německého cyklotronu, dostavěného v roce 1943.


Slavní lidé Aldebaran Homepage