Auger, Pierre Victor

(1899–1993)


Francouzský fyzik, který se zabýval se atomovou, jadernou fyzikou a studiem kosmického záření. Objevil sekundární spršky kosmického záření v atmosféře. Auger byl prvním ředitelem Evropské rady kosmického výzkumu, jedné z organizací ze kterých později vznikla agentura ESA a podílel se na založení mezinárodních organizací CERN a UNESCO. Je po něm pojmenována Observatoř Pierra Augera v Argentině, která zkoumá kosmické záření na rozloze 3 000 km2. Dále je po Augerovi pojmenována Augerova spektroskopie (určování složení látky na základě emise elektronů z povrchu), tuto metodu ale vyvinula již dříve Lisa Meitnerová.


Slavní lidé Aldebaran Homepage