Elektřina a magnetizmus (kurz MIT Physics 8.02)


Massachusetts Institute of Technology
„Fyzika 8.02: Elektřina a magnetizmus“

Sen-ben Liao, Peter Dourmashkin, John W. Belcher

Fyzikální projekt
TEAL/Studio
Massachusetts Institute of Technology

 

Projekt byl vytvořen za podpory:

The d'Arbeloff Fund for Excellence in MIT Education
The MIT/Microsoft iCampus Alliance
The National Science Foundation
The Helena Foundation
MIT ročníky 1951, 1955 a 1960
 

Překlad: David Břeň, Ivan Havlíček
Vítězslav Kříha, Petr Kulhánek, Jan Pacák,
Jakub Rozehnal,Vladimír Scholtz
Grafická úprava: Petr Kulhánek

 

Obsah je možno volně používat a šířit pro nevýdělečné
vzdělávací účely za podmínek stanovených
licenčními podmínkami projektů MIT

MIT Physics 8.02 Electricity & Magnetizm

© 2006

NAHORU
Aldebaran Homepage