Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
Můžete:
  • toto dílo kopírovat, šířit, zobrazovat a využívat při práci
  • vytvářet z tohoto díla odvozená díla
za následujících podmínek:
  Označení autora. Musíte označit autory díla způsobem, který definují autoři nebo poskytovatel licence.
  Nekomerční. Nesmíte využít toto dílo pro komerční účely.
  Šíření za stejných podmínek. Pokud dílo pozměníte, přetvoříte, rozšíříte, nebo ho zahrnete do jiného díla, smíte takto vzniklé dílo šířit jen pod stejnou licencí jako je tato.
  • Při každém použití nebo distribuci tohoto díla musíte vysvětlit podmínky této licence.
  • Abyste mohli odmítnout některou část této licence, musíte nejprve získat povolení od držitele autorských práv.

Vaše další práva definovaná autorským právem nejsou textem výše nijak dotčena.

Sdružení Aldebaran Group for Astrophysics Vám poskytuje licenci tohoto autorsky chráněného díla za podmínek licence Creative Commons, jejíž anglický originál můžete nalézt zde:

Plné znění licence v angličtině.

Tato stránka není samotnou licencí, ale pouze shrnutím licenčních podmínek, které má poskytnout základní přehled podmínek uvedených v plném znění licenčního ujednání.