Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics)
Číslo 35 – vyšlo 23. září, ročník 14 (2016)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

Ceny Ignáce Nobela

Vladimír Přibyl

Devadesát let po udělení první Nobelovy ceny došlo na půdě Harvardovy univerzity k udělení první ceny věnované fiktivnímu bratru slavného Alfreda Bernarda Nobela známé jako Ig Nobel Prize. Název je současně slovní hříčkou, kdy stejně vyslovovaný anglický výraz ignoble znamená „potupný“, „sprostý“ či „nešlechetný“. Za zakladatele Ig Nobelovek je považován Marc Abrahams – člověk, který rozhodně nepatří k lidem, kteří by brali vědu na lehkou váhu. Doslova připouští, že „mnoho převratných novinek bylo zprvu pokládáno za bláznivost“.

Logo Ig Nobelovy ceny

Logo Ig Nobelových cen.

Marc Abrahams při udílení ceny v roce 2014

Marc Abrahams při udílení ceny v roce 2014.

Alfred Nobel – narodil se 21. října 1833 ve Stockholmu, zemřel ve věku 63 let dne 10. prosince 1896 v San Remu. Alfred Nobel byl švédský vynálezce, který pracoval na výrobě nitroglycerinu. Shodou nešťastných náhod se stalo, že jeho továrna vylétla do vzduchu a švédská vláda zakázala znovu obnovit výrobu. Zanedlouho Nobel zjistil, že nitroglycerin přestane být výbušný, pokud se jím nasákne křemelina (rozsivková zemina) a k explozi ho převede až rozbuška. Dynamit spolu s rozbuškou si nechal patentovat v roce 1867. Věřil, že se vynález stane lidstvu užitečným a vůbec netušil, že bude již v první světové válce těžce zneužit. Před svou smrtí vlastnil 355 patentů a nashromáždil obrovský majetek. Alfred Nobel založil v roce 1895 nadaci, do které uložil svůj majetek (32 milionů švédských korun) a ve své závěti rozhodl, že z úroků bude každoročně udělována cena za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě.

Nobelova cena – je udílena švédskou Královskou akademií věd jednou ročně v pěti kategoriích: za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a za úsilí o mír. Cena je hrazena z Nobelovy nadace, kterou založil Alfréd Nobel, vynálezce dynamitu, v roce 1895. První cena za fyziku byla udělena v roce 1901 Wilhelmu Roentgenovi za objev rentgenového záření. Hodnota Nobelovy ceny se mění, v roce 2021 činí 10 milionů švédských korun, tj. 25 milionů českých korun. Uděluje se vždy 10. prosince při výročí smrti Alfreda Nobela.

NC za ekonomii – cena za ekonomii se uděluje spolu s ostatními Nobelovými cenami, ale nejde o skutečnou Nobelovu cenu, ekonomie nebyla zmíněna v Nobelově závěti. Ve skutečnosti jde o cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela.

Harvardova univerzita – nejstarší univerzita na území Spojených států, založena byla roku 1636. Sídlí ve městě Cambridge ve státě Massachusetts . Studuje zde kolem 20 tisíc studentů z celého světa. Přijímací řízení trvá jeden rok a ročně je v průměru přijato 7 % žadatelů. Nobelovou cenou bylo oceněno 47 absolventů.

Komu je Ig Nobelova cena udělována?

Na rozdíl od těch pravých, švédských, je dostávají autoři vědeckých publikací za objevy, které nemohou být a nebo by neměly být opakovány. Ve statutu ceny je přímo řečeno: Soustředíme se na svérázný výzkum. Skutečný výzkum odkudkoli, o čemkoli a o všem. Výzkum, který je možná dobrý nebo špatný, důležitý nebo bezvýznamný, hodnotný nebo zbytečný.

Je to ocenění? Dost možná!

Ceny Ig Nobela jsou určeny k oslavě neobvyklého, ctí nápaditost a podněcují zájem lidí o vědu. Každý rok mnoho z deseti výherců ceny Ig Nobela dosáhlo něčeho, co alespoň někteří lidé považují za úžasné.

Je snadné být nominován, nesnadné vyhrát

 • Správní rada dostává více než 9 000 nominací.
 • Každý rok se zhruba 10–20 % lidí nominuje samo. Ti jsou jen zřídka vybráni.
 • Kandidáti, kteří nejsou v daném roce vybráni, jsou hodnoceni v následujícím roce.
 • Správní rada se skládá z vědců (včetně několika vítězů Ig Nobela a několika nositelů Nobelovy ceny), publicistů vědy, veřejných činitelů a jiných osob s větší či menší proslulostí. Podle tradice je do správní rady na poslední den přizván náhodný kolemjdoucí, aby napomohl výslednému rozhodnutí.
 • Rada prošetřuje nominaci ze zúženého seznamu finalistů. Zkoumá, zda každý z finalistů vůbec existuje a publikoval a udělal to, co se tvrdí v nominaci.
 • Jak již bylo řečeno, IGC jsou určeny k oslavě kuriózního výzkumu, ctí nápaditost a podněcují zájem lidí o vědu. Proto rada ctí pravidlo „Dvakrát měř a jednou řež“. Jedincům, kteří byli vybráni, je ve většině případů tiše dána možnost tuto cenu čestně odmítnout.
 • Vítězové jsou pozváni na slavnostní předávání na vlastní náklady. V posledních letech se většina vítězů obřadu a souvisejících událostí zúčastnila.

Kde?

Předávání probíhá v Sandersově posluchárně Harvardovy univerzity

Předávání probíhá v Sandersově posluchárně Harvardovy univerzity ve městě Cambridge ve státě Massachussets (USA). Posluchárna pojme zhruba 1 100 diváků a bývá na tento ceremoniál dopředu beznadějně vyprodaná. Vstupné je $35–75, pro studenty je sleva $5. Tzv. „Glorious ticket“ s podepsaným plakátem stojí $150.

Stojí to za to?

Auditorium

Pokud jste z předchozího textu nabyli dojmu, že o takovou cenu nikdo nestojí, hluboce byste se mýlili. Autoři si pro ocenění jezdí ze všech kontinentů a na vlastní náklady. Cena není jen o neschopnosti toho, kdo daný výzkum prováděl. Autor mnohdy jen plní společenskou objednávku, a tak jde o nastavené zrcadlo institucím, které takový výzkum požadovaly, financovaly a konec konců i editorům periodik, které to zveřejnily. Mnohdy jde o renomované a impaktované časopisy.

Mobelovská medaile

Za skutečnou Nobelovu cenu dostane oceněný 8 milionu švédských korun
(23 milionů CZK). Částku si mohou v daném oboru rozdělit až 3 lidé.

Deset bilionů dolarů

Za Ig Nobelovu cenu dostane oceněný 10 bilionů dolarů (1012). Ne amerických, ale zimbabwských. Nezapoměňte, že číslo 1012 znamená u nás bilion, zatímco v USA a některých dalších zemích trilion.

Ocenění podle oborů

Od roku 1991 bylo uděleno přes 240 cen v následujících oborech. Barevně
jsou označeny obory oceňované skutečnou Nobelovou cenou.

medicína 25 consumer ingeneering 1
biologie 23 diagnostická medicína 1
mír 23 fyziologie 1
fyzika 22 hygiena 1
chemie 22 komunikace 1
literatura 21 letectví 1
ekonomie 19 lingvistika 1
psychologie 12 meteorologie 1
veřejné zdravotnictví 9 ochrana životního prostředí 1
matematika 7 ornitologire 1
výživa 6 plánování dopravy 1
arccheologie 3 počítačová věda 1
astronomie 3 polární výzkum 1
inženýrství 3 poznávací věda 1
umění 3 pravděpodobnost 1
akustika 2 sociologie 1
dynamika plynů 2 statistika 1
entomologie 2 technologie 1
managament 2 veřejná ochrana 1
mezioborový výzkum 2 veterinární medicína 1
neurologie 2 vizionářská technologie 1
safety ingeneering 2 vzdělávání 1
vědecká výchova 2 zdravotnictví 1
anatomie 1 zemědělská historie 1
biodiverzita 1 zubní medicína 1

Někteří ocenění

Seznam všech oceněných od roku 1991 má mnoho stránek, proto vybírám jen ty, které považuji za zajímavé a kuriózní.

1991

Literatura

 • Za knihu „Vzpomínky na budoucnost“ (Erich Von Daniken).

Biologie

 • Za pionýrskou činnost při zakládání spermabanky akceptující dárce pouze od držitelů Nobelových cen a olympioniků (Robert Klark Graham).
2000

Počítačová věda

 • Za vývoj software detekujícího pohyb kočky po klávesnici (Chris Niswander, Tucson, Arizona).
2007

Mír

 • Za plán z roku 1994, který předpokládal vyvinout zbraň, jež učiní nepřátelské vojáky vzájemně sexuálně přitažlivé. Myšlenka se ujala pod označením „gay bomba“ (Wrightovy laboratoře amerického vojenského letectva ve státě Ohio).
2008

Chemie

 • Za objev, že Coca-Cola zabíjí spermie a za propagaci výplachů Coca-Colou (Sharee A. Umpierre – University of Puerto Rico; Joseph A. Hill – Fertility Centers of New England, USA; Deborah J. Anderson – Boston University School of Medicine, Harvard Medical School, USA).
 • Cenu obdrželi zároveň Chuang-Ye Hong (Taipei Medical University, Taiwan), C. C. Shieh, P. Wu, B.N. Chiang za výzkum ukazující, že to není pravda.

Biologie

 • Za objev, že blechy žijící na psech umějí skákat výše než blechy žijící na kočkách (Marie-Christine Cadiergues, Christel Joubert a Michel Franc – Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse, Francie).

Medicína

 • Za studii prokazující, že levné napodobeniny léčiv jsou méně efektivní než drahé napodobeniny léčiv (Dan Ariely – Duke University, USA).

Výživa

 • Za elektronickou modifikaci zvuku křupnutí bramborového lupínku s cílem vytvořit iluzi, že chips je čerstvější, než ve skutečnosti je (Massimiliano Zampini – Universita di Trento, Itálie; Charles Spence – Oxford University, Anglie).

Fyzika

 • za matematický důkaz, že se svazek vlasů nebo podobných materiálů nevyhnutelně časem zamotá do sebe. (Dorian Raymer – Ocean Observatories Initiative at Scripps Institution of Oceanography, USA; Douglas Smith – University of California, San Diego, USA).
2009

Fyzika

 • Za analytické zjištění, proč se těhotné ženy nepřevrhnou. Výzkum byl publikován v časopise Nature (Katherine K. Whitcome – University of Cincinnati, USA; Daniel E. Lieberman – Harvard University, USA; Liza J. Shapiro – University of Texas, USA).
Zachování rovnováhy

I někteří muži soucítí se ženami.

Zdravotnictví

 • Za vynález podprsenky, která se v době ohrožení může rychle předělat na pár plynových masek. Jednu pro původní nositelku podprsenky a jednu pro kolemjdoucího (Elena N. Bodnar, Raphael C. Lee, Sandra Marijan – Chicago, Illinois, USA).
Podprsenka a plynová maska v jednom

Matematika

 • Za péči, kterou věnuje svým občanům, kteří se během každodenního života musí vyrovnat s celou řadou čísel, od velmi malých po velmi, velmi velká. Tím, že jeho banka vytiskla bankovky od hodnot jednoho centu až do jednoho sta bilionů dolarů (Gideon Gono, gubernátor Zimbabwe’s Reserve Bank).
Zimbabwské peníze

Mír

 • Za experimentální ověření, zda je lepší být praštěn do hlavy plnou, nebo prázdnou pivní lahví (Stephan Bolliger, Steffen Ross, Lars Oesterhelweg, Michael Thali, Beat Kneubuehl – University of Bern, Švýcarsko).
Rána pivem do hlavy

Než pivo vtloukat lahví do hlavy, je lepší ho vypít.
Ono si do ní i tak cestu najde.

Veterinární medicína

 • Za zjištění, že pojmenované krávy dávají více mléka než krávy bezejmenné (Catherine Douglas, Peter Rowlinson – Newcastle University, Newcastle-Upon-Tyne, Velká Británie).
2010

Fyzika

 • Za vysvětlení, že v zimě na zledovatělém chodníku lidé uklouznou a padají méně často, když si navlečou ponožky na boty. (Lianne Parkin, Sheila WilliamsPatricia Priest – University of Otago, Nový Zéland).

Mír

 • Za potvrzení obecně zažité představy, že klení tlumí bolest. (Richard Stephens, John Atkins a Andrew Kingston – Keele University, Velká Británie).
2014 – a konečně ceny z domova
Česká republika

Biologie

 • Za studii zdali psi při svém močení a kadění preferují severojižní směr. (Vlastimil Hart, Petra Nováková, Erich Pascal Malkemper, Sabine Begall, Vladimír Hanzal, Miloš Ježek, Tomáš Kušta, Veronika Němcová, Jana Adámková, Kateřina Benediktová, Jaroslav Červený, Hynek Burda – Česká zemědělská univerzita v Praze).

Medicína

 • Za výzkum toxoplazmózy, respektive „výzkum, zda vlastnictví koček ohrožuje duševní zdraví“ (Jaroslav Flegr, Jan Havlíček, Jitka Hanušová-Lindová – Univerzita Karlova, Česká republika; David Hanauer – Japonsko, Naren Ramakrishnan – USA, Lisa Seyfried – Indie).
Jaroslav Flegr
2015 – Slovensko a Japonsko
Slovensko

Medicína

 • Za experimenty studující biomedicinské výhody a následky intenzivního líbání (Jaroslava Durdiaková, Peter Celec, Natália Kamodyová, Tatiana Sedláčková, Gabriela Repiská, Barbara Sviežená a Gabriel Minárik).
Jarloslava Durdiaková

Rok 2000 – Andrej Geim

Udělění ceny v roce 2000 za fyziku jsem vynechal záměrně. Ne každému se podaří to, co se podařilo Andreji Konstantinovičovi Geimovi. Je to zatím jediný držitel ceny Ig Nobela a pravé Nobelovy ceny zároveň. Cenu Ig Nobela získal za využití magnetu na levitaci žáby (Andre Geim – University of Nijmegen, Holandsko; Michael Berry – Bristol University, UK). Na slavnostním ceremoniálu Geim uvedl, že levitující žába vedla k velkému množstvím žádostí, včetně prosby jednoho vedoucího malé náboženské skupiny v Anglii , který mu nabídl milion liber za to, aby ho mohl levitovat na shromáždění, kde chtěl pravděpodobně zlepšit své vztahy s veřejností. Později, v roce 2010, získal Andrej Geim Nobelovu cenu za fyziku za průkopnické experimenty týkající se dvojrozměrného materiálu – grafenuGrafen – jedna z mnoha forem uhlíku. Jde o atomární monovrstvu či dvojvrstvu složenou z pravidelných šestiúhelníků, která má mimořádnou pevnost a vysokou elektrickou i tepelnou vodivost. Má revoluční využití v elektro­tech­nice a jiných oborech. Grafen poprvé připravili v roce 2004 Andrej Geim a Konstantin Novoselov. Za svůj objev získali Nobelovu cenu za fyziku pro rok 2010.. Cenu sdílí s Konstantinem Novoselovem (viz AB 38/2010), oba pracují v Manchesterském středisku pro mezovědu a nanotechnologie. 

Diamagnetická levitace žáby v poli cívky o indukci 16 tesla.
Cena Ig Nobela v roce 2000. Zdroj: YT

Grafen a nanotrubice

Nový materiál na bázi uhlíku – grafen – má zcela mimořádné vlastnosti.
Nobelova cena 2010. Zdroj AB 19/2015.

Rok 2016

Vyhlášení 26. ročníku udílení ceny Ig Nobela začalo 22. září 2016 v 17 hodin východoamerického času (23. září v 0:00 středoevropského času) vypuštěním stovek papírových vlaštovek. Letošní ceremoniál byl ve znamení času a přestupné sekundy, která je plánována jako poslední vteřina roku 2016. Během necelých dvou hodin pod vedením Marca Abrahamse a Karen Hopkinsové a v přítomnosti pěti držitelů Nobelovy ceny a tří držitelů ceny Ig Nobela bylo uděleno deset cen za rok 2016. Ocenění získali speciální cenu za rok 2016 v podobě hybridních hodin, dokument o pravosti ceny podepsaný držiteli Nobelovy ceny a 10 bilionů (1012) Zimbabwských dolarů.

Nositelé Nobelovy ceny, kteří se zúčastnili letošního ceremoniálu

Nositelé Nobelovy ceny, kteří se zúčastnili letošního ceremoniálu. Zleva: Jerome Friedman (fyzika, 1990), Erik Maskin (ekonomieNC za ekonomii – cena za ekonomii se uděluje spolu s ostatními Nobelovými cenami, ale nejde o skutečnou Nobelovu cenu, ekonomie nebyla zmíněna v Nobelově závěti. Ve skutečnosti jde o cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela., 2007), Rich Roberts (fyziologie a medicína, 1993), Roy Glauber (fyzika, 2005), Dudley Herschbach (chemie, 1986).

CeremoniálHybridní hodiny – součást ceny Ig Nobela pro rok 2016

Z ceremoniálu udílení cen Ig Nobela pro rok 2016. Napravo jsou hybridní hodiny
– součást ceny Ig Nobela pro rok 2016.

2016 – seznam oceněných

Rozmnožování

 • Za studium účinků oblečení zhotovených z polyesteru, bavlny nebo vlny na sexuální chování krys a podobně prováděné testy na mužích. (Ahmed Shafik – Egypt).

Ekonomika

 • Za přiřazení lidských vlastností horninám a za jejich výzkum z hlediska prodejnosti a marketingu. (Mark Avis, Sarah Forbes, Shelagh Ferguson – Nový Zéland a Anglie).

Fyzika

 • Za objev, proč jsou bílí koně nejvíce odolní proti ovádům a za objev, proč jsou vážky fatálně přitahovány černými náhrobky (Gábor Horváth, Miklós Blahó, György Kriska, Ramón Hegedüs, Balázs Gerics, Róbert Farkas, Susanne Akesson, Péter Malik, Hansruedi Wildermuth – Maďarsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko).

Chemie

 • Za vyřešení problému produkce nadměrných emisí znečišťujících látek automobilů, které zajístí, že automaticky a elektromechanicky produkují méně emisí v okamžiku jejich testování (Volkswagen).

Medicína

 • Za zjištění, že svědí-li Vás levá strana těla, můžete svědění zmírnit, pokud se podíváte do zrcadla a poškrábete se na straně pravé a naopak. (Christoph Helmchen, Carina Palzer, Thomas Münte, Silke Anders, Andreas Sprenger – Německo).

Psychologie

 • Za studium odpovědí notorických lhářů a rozhodnutí o tom, zda věří ve své odpovědi. (Evelyne Debey, Maarten De Schryver, Gordon Logan, Kristina Suchotzki, Bruno Verschuere – Belgie, Holandsko, Německo, Kanada a USA).

Mír

 • Za odbornou studii s názvem „On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit" (O přijímání a detekci zakořeněných nesmyslů) (Gordon Pennycook, James Allan Cheyne, Nathaniel Barr, Derek Koehler, Jonathan Fugelsang – Kanada, USA).

Biologie

 • Za vytvoření protetických pomůcek na svých rukou, které mu umožňují pohyb a toulání se ve společnosti koz (Thomas Thwaites – Anglie). Druhá část ceny byla udělena za  život v přírodě jako jezevec, vydra, liška a pták. (Charles Foster – Anglie).
Thomas Thwaites

Literatura

 • Za autobiografickou práci o potěšení ze sbírání mrtvých much a much, které dosud mrtvé nejsou (Fredrik Sjöberg – Švédsko).

Vnímání

 • Za prozkoumání, zdali věci vypadají jinak, když se ohnete a podíváte se na ně mezi nohama. (Atsuki Higashiyama, Kohei Adachi – Japonsko).
Koukání na svět mezi nohama

Nositelé Nobelových cen při ověřování ceny Ig Nobela za vnímání.

Odkazy

Valid HTML 5Valid CSS

Aldebaran Homepage