Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics)
Číslo 27 – vyšlo 1. září, ročník 11 (2013)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

Americká anabáze

Aldebaran

Dlouho připravovaná expedice do Spojených států je v plném proudu. Dvě desítky aldebaraňáků se vydaly do země, která dokázala před téměř půl stoletím dopravit člověka na MěsícMěsíc – přirozený satelit Země, rotuje tzv. vázanou rotací (doba oběhu a rotace je shodná). Díky tomu stále vidíme přibližně jen přivrácenou polokouli Měsíce. Měsíc je prvním cizím tělesem, na kterém stanul člověk (Neil Armstrong, 1969, Apollo 11). Voda na Měsíci byla objevena v stinných částech kráterů a pod povrchem (Lunar Prospektor, 1998). Povrch Měsíce je pokryt regolitem (drobná drť s vysokým obsahem skla). Malé pevné jádro je obklopené plastickou vrstvou (v hloubce 1 000 km pod povrchem). Velké množství kráterů má rozměry od milimetrů po stovky kilometrů. Několik z nich je pojmenováno i po českých osobnostech (například kráter Anděl).. Země plné kontrastů a překvapení. Z Prahy jsme vylétli 21. srpna do Nice a dále na New York. Imigrační úředník byl milý a přijetí v americkém stylu trvalo jen dvě hodiny. Skupina, která přiletěla o dva dni později už takové štěstí neměla a na letišti strávila poněkud delší čas. Hlavním cílem byla návštěva Brookhavenské národní laboratořeBNL (Brookhaven National Laboratory) – Brookhavenská národní laboratoř, jedna z deseti národních laboratoří USA založená Americkým ministerstvem energetiky (DOE–U.S. Department of Energy). Její výzkum je orientován na fyziku, biomedicínu, životní prostředí a energetiku. Laboratoř je umístěna na ostrově Long Island ve státě New York. na Long Island, kde se na urychlovači RHIC zkoumá kvarkové-gluonové plazma – forma látky, která se ve vesmíru vyskytovala prvních deset mikrosekund. V  této laboratoři se dělá i další důležitý výzkum, ke kterému se vrátíme v některém dalším bulletinu. Na Long Island je také muzeum Cradle of Aviation věnované kosmonautice a letectví. K největším klenotům patří lunární modul Apolla 19, které se do vesmíru z důvodu krácení rozpočtu NASANASA – National Aeronautics and Space Administration, americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, byl založen prezidentem Eisenhowerem 29. července 1958. Jde o instituci zodpovědnou za kosmický program USA a dlouhodobý civilní i vojenský výzkum vesmíru. K nejznámějším projektům patří mise Apollo, která v roce 1969 vyvrcholila přistáním člověka na Měsíci, mise Pioneer, Voyager, Mars Global Surveyor a dlouhá řada dalších. již nedostalo. Raketoplán na letadlové lodi Intrepid byl dalším bonbónkem v newyorské oblasti. Po týdnu jsme se přesunuli do Washingtonu a dnešní návštěva Smithsonova muzea letectví a kosmonautiky byla neskutečným zážitkem. Vidět na vlastní oči originály kosmických lodí, o kterých léta píšeme, bylo splněným snem. Jen namátkou: návratová kabina ApollaApollo – americký program pilotovaných vesmírných letů probíhající v letech 1961 až 1972 a současně název kosmické lodi, která dopravila člověka na Měsíc. Vyvrcholením bylo přistání člověka na Měsíci (Apollo 11, Neil Armstrong, 20. 7. 1969). K cestě na Měsíc byla používána dosud největší nosná raketa Saturn V. Astronauté posledních misí využívali k pohybu po povrchu Měsíce speciální motorové vozítko., Mercury, Gemini, návratové pouzdro sondy Stardust, motor rakety Saturn V atd. Tento bulletin vzniká přímo na expedici, proto je textu dnes jen pomálu. Přinášíme Vám pár zajímavých fotografií, které jsme dosud pořídili. Řádné číslo bulletinu vyjde až po našem návratu, který je plánován na 7. září.

Letadlová loď Intrepid

Letadlová loď Intrepid. Dnes je zakotvena na řece Hudson v New Yorku. Loď se zúčastnila bojů ve druhé světové válce a ve Vietnamské válce. V roce 1974 byla vyřazena z provozu a od roku 1982 je z ní muzeum. Na lodi je raketoplán Enterprise, na kterém se konaly testy v atmosféře. Loď Intrepid lovila kabiny lodí Mercury a Gemini z raného kosmického programu Spojených států.

Aldebaran v termovizi

Aldebaran v termovizi, jejíž kamerka byla k dispozici ve Smithsonově muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. Stačilo si zamnout ruce, nebo se výjimečně zamyslet, a obraz se zcela změnil.

Sojuz Raketoplán

Nalevo je kabina Sojuzu (Washington D.C.), jednoho z prvních prostředků pro přepravu člověka do vesmíru. Napravo je mnohem modernější raketoplán Enterprise (NYC), který byl použit pro testování v atmosféře. Raketoplány už od roku 2011 nelétají. Sojuz je věčný, létá neustále.

RHIC

Pohled do tunelu urychlovače RHIC v Brookhavenské národní laboratoři na Long Island v blízkosti New Yorku. Urychlovač má obvod 3 834 metrů a umožňuje urychlovat jádra atomů zlata na energie 200 GeV na nukleon. Při srážce vzniká kvarkové-gluonové plazma. Ke studiu této formy hmoty byly postaveny dva velké detektory – Phenix a Star.

Detektor Phenix

Pohled na detektor Phenix, který je komplexním systémem několika subdetektorů umožňujících studium kvarkového-gluonového plazmatu. Detektor má hmotnost 4 000 tun. Hlavní část tvoří magnet vytvářející magnetické pole, které zakřivuje dráhy nabitých částic a umožňuje tak měřit jejich hybnost.

National Synchrotron Light Source

V Brookhavenské národní laboratoři se kromě urychlovače RHIC nachází také synchrotron NSLS. Synchrotron je zdrojem širokospektrálního záření, které má využití při radiačním zobrazování. Na obrázku je patrný výstup jednoho z mnoha svazků synchtotronového záření, které se využívá k zobrazování struktur biologických vzorků. Na snímku je vidět řada detektorů, které umožňují trojrozměrnou rekonstrukci zobrazovaného vzorku. Celé zařízení tak funguje jako obří mikroskop.

Aldebaran před supravodivým dipólem z RHIC

Členové expedice před supravodivým dipólovým magnetem urychlovače RHIC.

Expedice byla hrazena z prostředků účastníků a z prostředků sdružení Aldebaran. Žádný další subjekt ji nepodpořil ani finančně, ani jiným způsobem. Závistivé fámy o bohatém financování expedic z jiných prostředků jsou sice pravidelné, ale bohužel nepravdivé. Běžné bulletiny budou obnoveny po návratu z expedice. Pokračování příště.

Valid HTML 5Valid CSS

Aldebaran Homepage