Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics)
Číslo 7 – vyšlo 16. února, ročník 11 (2013)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

Mimořádně jasný bolid explodoval nad Uralem

Petr Kulhánek

V pátek 15. února 2013 se nad ránem objevil nad Čeljabinskou oblastí v Ruské federaci velmi jasný bolid. Nádhernou podívanou pro astronomy a vědce příliš neocenilo místní obyvatelstvo. Rázová vlna rozbila tisíce oken a zranila mnoho lidí. Od roku 1908, kdy došlo k tzv. Tunguzské události, jde o největší případ tohoto druhu. Těleso explodovalo ve výšce 32 kilometrů nad zemí, takže na zemský povrch dopadaly už jen menší úlomky. Oblast dopadu zkoumá armáda a najatí dobrovolníci.

Místo dopadu

Místo dopadu meteoritu se nachází na podobné zeměpisné šířce jako Moskva, ale je o 1 600 kilometrů dále na východ. Zdroj: Google Maps.

Meteoroid – těleso obvykle vzniklé postupným rozpadem komet nebo planetek Hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem. Některé meteoroidy mohou být pozůstatkem původního materiálu, z něhož vznikala Sluneční soustava. Meteoroidy se pohybují v meziplanetárním prostoru.

Meteor – světelná stopa vzniklá průletem meteoroidu atmosférou planety, zpravidla Země.

Meteorit – pozůstatek po meteoroidu, těleso pocházející z meziplanetárního prostoru, které se srazilo s planetou (Země, Mars, …), přežilo průlet atmosférou a dopadlo na povrch.

Meteorit kamenný – nejběžnější skupina meteoritů tvořená převážně silikátovými minerály. Tvoří 94 % všech známých meteoritů dopadlých na Zemi. 84 % kamenných meteoritů tvoří tzv. chondrity – chemicky primitivní hmota, která se svým obsahem chemických prvků (mimo lehké prvky) blíží složení sluneční fotosféry, a tedy i složení materiálu ze kterého vznikala sluneční soustava. 8 % tvoří tzv. achondrity – meteority vzniklé obvykle kompletním přetavením chondritů. Zvláštní skupiny achondritů tvoří lunární a marsovské meteority a diferencované meteority nejasného postavení.

Meteorit železný – siderit. Skupina meteoritů tvořená výhradně redukovaným materiálem – slitinami železa a niklu s možnými silikátovými inkluzemi a vzácnými – akcesorickými minerály. Představují pravděpodobně (ve většině případů) materiál z jader planetesimál vzniklý v počátcích vývoje pevných těles.

Meteorit železno-kamenný – siderolit, meteorit tvořený rovným podílem slitin železa a niklu a silikátového materiálu. Rozlišujeme skupinu pallasitů (meteority tvořené téměř výhradně silikátovým minerálem – olivínem a slitinami železa a niklu) a mezosideritů (meteority tvořené slitinami železa a niklu společně se směsí silikátových minerálů nejčastěji pyroxeny a plagioklasy).

Bolid – mimořádně jasný meteor, zpravidla má jasnost vyšší než odpovídá −4. magnitudě. Rozpady mateřského tělesa mohou způsobit výbuchy pozo­rova­telné jak ve světelné stopě, tak slyšitelné v doprovodných zvukových efektech.

Parametry bolidu

Bolid přeletěl nad Čeljabinskou oblastí ve 4:15 ráno SEČSEČ – středoevropský čas. SEČ je roven světovému času + 1 hodina. V období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle platí tzv. letní čas (SELČ), který je roven světovému času + 2 hodiny., v 9:15 místního času. Ruská akademie věd odhadla vstupní rychlost tělesa na 30 km/s, pozdější odhady dávají nižší hodnotu kolem 17 km/s, . Kinetická energie tělesa se odhaduje 500 kilotun TNTTNT – trinitrotoluén, běžná trhavina. Využívá se také jako ekvivalent k vyjádření energie. 1 kg TNT odpovídá energii 4,2 MJ.. Ve výšce 32 kilometrů nad zemí došlo k explozi na mnoho menších částí. Průlet tělesa nadzvukovou rychlostí byl doprovázen silnou rázovou vlnou. Vedení města Čeljabinsk udává, že došlo k poškození 3 000 budov (převážně jde o rozbitá okna), z toho 34 zdravotnických zařízení a 361 škol. Nejhůře dopadla místní továrna na zinek, jejíž některé stěny se zhroutily. Teplota ve městě byla v době události –6 °C, takže objekty bez oken jsou víceméně neobyvatelné. Lékařskou pomoc vyhledalo 1 200 lidí, z toho 159 dětí. Převážně šlo o přímé účinky rázové vlny nebo pořezání a pohmožděniny od padajících skel a oken. Celkem 110 lidí je hospitalizováno s vážnými zraněními. V jednom případě došlo ke zlomenině páteře (žena ve stáří 52 let, byla transportována do Moskvy). Celkem v oblasti pracuje 20 000 záchranářů. V období nejvyšší jasnosti měl bolid magnituduMagnituda – někdy též zdánlivá magnituda, logaritmická míra jasnosti objektu, m = −2,5 log J. Tato definiční rovnice se nazývá Pogsonova rovnice (zavedl ji anglický astronom Norman Pogson v roce 1856). Koeficient je volen tak, aby hvězdy s rozdílem pěti magnitud měly podíl vzájemných jasností 1:100. Znaménko minus v definici je z historických důvodů. Magnitudy takto vypočtené odpovídají historickému dělení hvězd do šesti skupin (nula nejjasnější, 5 nejméně jasné pozorovatelné okem). Nejjasnější hvězda na severní polokouli Arcturus má magnitudu −0.05, nejjasnější hvězda celé noční oblohy, Sírius, má magnitudu –1.6. Relativní magnituda vypovídá o skutečné jasnosti hvězdy na obloze, která kromě svítivosti závisí také na vzdálenosti hvězdy. Rozlišujeme bolometrickou magnitudu (v celém spektru) a vizuální magnitudu (pouze ve viditelném spektru). –20m. Připomeňme, že MěsícMěsíc – přirozený satelit Země, rotuje tzv. vázanou rotací (doba oběhu a rotace je shodná). Díky tomu stále vidíme přibližně jen přivrácenou polokouli Měsíce. Měsíc je prvním cizím tělesem, na kterém stanul člověk (Neil Armstrong, 1969, Apollo 11). Voda na Měsíci byla objevena v stinných částech kráterů a pod povrchem (Lunar Prospektor, 1998). Povrch Měsíce je pokryt regolitem (drobná drť s vysokým obsahem skla). Malé pevné jádro je obklopené plastickou vrstvou (v hloubce 1 000 km pod povrchem). Velké množství kráterů má rozměry od milimetrů po stovky kilometrů. Několik z nich je pojmenováno i po českých osobnostech (například kráter Anděl). v úplňku má magnitudu −12,6mSlunceSlunce – nám nejbližší hvězda, tzv. hvězda hlavní posloupnosti, která se nachází ve vzdálenosti 149,6×106 km od Země. Jde o žhavou plazmatickou kouli s průměrem 1,392×106 km, teplotou na povrchu 5 780 K, teplotou v centru přibližně 15×106 K a zářivým výkonem 3,846×1026 W. Zdrojem energie je jaderná syntéza, při které se za každou sekundu sloučí v jádru Slunce 700 milionů tun vodíku na hélium. −26,6m. Stopa po bolidu byla na nebi patrná ještě desítky minut po události a byla viditelná ze vzdálenosti až 200 kilometrů. Narušení ionosféry průletem tělesa údajně způsobilo krátkodobý výpadek telefonní mobilní sítě (síť mohla také vypadnout v důsledku přetížení). Různé zdroje se shodují, že průměr tělesa před vstupem do atmosféry mohl být zhruba 17 metrů. Zcela se však rozcházejí údaje o hmotnosti tělesa (od 10 tun do 40 000 tun). Při průměrné hustotě tělesa kolem 3 500 kg/m3 by vycházela hmotnost v tisících tun, relevantní údaj tedy může být kolem 10 000 tun (před vstupem do atmosféry). Ukázalo se, že dopad meteoritu nijak nesouvisel s těsným přiblížením planetky 2012 DA14, která prolétla v těsné blízkosti Země o pouhých 15 hodin později.

Průlet bolidu nad Čeljabinskou oblastí

Průlet bolidu nad Čeljabinskem. Zdroj: The Times.

Rozpadající se stopa bolidu

Rozpadající se stopa bolidu. Zdroj: Gregor Grimm, YouTube.

rozbitá okna

Nejčastějším poškozením byla vytlučená okna. Zdroj: Russia Today.

Stopa bolidu zachycená meteorologickou družicí Meteosat 10

Stopa bolidu zachycená meteorologickou družicí Meteosat 10.

Hledání zbytků

Do hledání zbytků po dopadu meteoritu se zapojila armáda a tisíce dobrovolníků. V době psaní článku byly detekovány tři dopadové oblasti, nakonec byla potvrzena jediná. Největší úlomek tělesa (velikost se odhaduje na 0,5 m) dopadl na led jezera Čebarkul, který prorazil a vytvořil zde kruhový otvor o velikosti cca 8 metrů. Na díru upozornil místní rybář. V tomto místě byli povoláni potápěči, kteří se snaží na dně jezera nalézt zbytky meteoritu. Na ledu kolem díry byla rozházena tmavá drť pocházející z meteoritu. Armáda provedla odběry vzorků. Žádný z nich nevykazoval radioaktivitu. Všechna tři místa byla armádou uzavřena a jsou detailně zkoumána armádou a vědci. Předpokládá se, že budou nalezeny další dopadové oblasti a větší množství drobnějších úlomků, které se stanou předmětem výhodného obchodu. Podle dosavadních zpráv by mohlo jít o železno-kamenný meteoritMeteorit železno-kamenný – siderolit, meteorit tvořený rovným podílem slitin železa a niklu a silikátového materiálu. Rozlišujeme skupinu pallasitů (meteority tvořené téměř výhradně silikátovým minerálem – olivínem a slitinami železa a niklu) a mezosideritů (meteority tvořené slitinami železa a niklu společně se směsí silikátových minerálů nejčastěji pyroxeny a plagioklasy).. Událost z 15. února 2013 byla sice mnohem menší (energie 500 kilotun TNTTNT – trinitrotoluén, běžná trhavina. Využívá se také jako ekvivalent k vyjádření energie. 1 kg TNT odpovídá energii 4,2 MJ.) než Tunguzská událost z roku 1908 (energie přibližně 10 megatun TNT), ale nepochybně se můžeme těšit na různá exotická vysvětlení, která vždy výjimečné události doprovázejí s železnou pravidelností. Autor článku předpokládá, že se vyrojí hypotézy od tajných testů zbraní přes pád černé díry, selhání cizí kosmické lodě až po útok ufonů. Sledujme proto televizní vysílání a novinové zprávy, neboť máme – po relativně krátké době od nedávno avizovaného konce světa – jedinečnou šanci se opět pobavit lidskou hloupostí.

Díra v jezeře Chebarkul

Díra v jezeře Čebarkul způsobená dopadem meteoritu. Zdroj: Russia Today.

Klip týdne: Bolid nad Čeljabinskou oblastí

Sestřih různých záběrů bolidu nad středním Ruskem od náhodných řidičů, chodců, z veřejných kamer a dalších zdrojů. Bolid proletěl nad Čeljabinskou oblastí v 9:15 místního času (4:15 SEČ, 3:15 UT). Zdroj: Russia Today, YouTube. (mp4, 39 MB)

Odkazy

Valid HTML 5Valid CSS

Aldebaran Homepage