Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics)
Číslo 37 – vyšlo 12. září, ročník 3 (2005)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

AlphaBus – nová generace evropských telekomunikačních satelitů

Václav Kaizr

V Evropě se vyvíjí zcela nová generace telekomunikačních satelitů, projekt dostal jméno AlphaBus. První fáze programu byla dohodnuta v roce 2001 v Edinbourgu na schůzce členských zemí ESAESA – European Space Agency, Evropská kosmická agentura. ESA spojuje úsilí 18 evropských zemí na poli kosmického výzkumu. Centrální sídlo je v Paříži, pobočky jsou v mnoha členských zemích. ESA byla založena v roce 1964 jako přímý následovník organizací ESRO a ELDO. Nejznámější nosnou raketou využívanou ESA je Ariane. Česká republika vstoupila do ESA v listopadu 2008. spolu s francouzskou kosmickou agenturou CNESCNES – Centre National d’Etudes Spatiales, národní francouzská vesmírná agentura, která má za cíl formovat francouzskou vesmírnou politiku. Založena byla v roce 1961. Zaměstnává 2 400 zaměstnanců z toho je 1 800 inženýrů a vedoucích pracovníků (35 % z tohoto počtu jsou ženy).. V roce 2003 byla podepsána v Paříži dohoda s dvěma předními výrobci kosmických zařízení – Alcatel SpaceAlcatel Space – dceřiná společnost telefonní společnosti Alcatel, třetí největší výrobce telekomunikačních družic na světě (před ní jsou jen Boeing Space Systems a Lockheed Martin) a první v Evropě. Vyvíjí jak civilní, tak vojenská zařízení. Společnost vypustila také 11 meteorologických družic Meteosat, byla hlavním dodavatelem pro projekty Huygens, ISO (Infrered Space Astronomy), Planck a další.EADS AstriumEADS Astrium – European Aeronautic Defence and Space Company, evropský výrobce kosmické techniky. Společnost vznikla v roce 2 000 fúzí společností Matra Marconi Space a kosmického oddělení společnosti DaimlerChrysler Aerospace. Aktivity zahrnují především vědecký výzkum vesmíru, sledování Země a komunikační a navigační systémy. Společnost má roční obrat 1,2 miliardy dolarů, 7 200 zaměstnanců a pobočky ve Velké Británii, Německu, Francii a Španělsku.. Poslední krok byl učiněn 16. 6. 2005, kdy byla, opět v Paříži, podepsána finální dohoda o spolupráci na projektu mezi dvěma kosmickými agenturami (ESAESA – European Space Agency, Evropská kosmická agentura. ESA spojuje úsilí 18 evropských zemí na poli kosmického výzkumu. Centrální sídlo je v Paříži, pobočky jsou v mnoha členských zemích. ESA byla založena v roce 1964 jako přímý následovník organizací ESRO a ELDO. Nejznámější nosnou raketou využívanou ESA je Ariane. Česká republika vstoupila do ESA v listopadu 2008., CNESCNES – Centre National d’Etudes Spatiales, národní francouzská vesmírná agentura, která má za cíl formovat francouzskou vesmírnou politiku. Založena byla v roce 1961. Zaměstnává 2 400 zaměstnanců z toho je 1 800 inženýrů a vedoucích pracovníků (35 % z tohoto počtu jsou ženy).) a dvěma předními výrobci kosmické techniky (Alcatel SpaceAlcatel Space – dceřiná společnost telefonní společnosti Alcatel, třetí největší výrobce telekomunikačních družic na světě (před ní jsou jen Boeing Space Systems a Lockheed Martin) a první v Evropě. Vyvíjí jak civilní, tak vojenská zařízení. Společnost vypustila také 11 meteorologických družic Meteosat, byla hlavním dodavatelem pro projekty Huygens, ISO (Infrered Space Astronomy), Planck a další., EADS AstriumEADS Astrium – European Aeronautic Defence and Space Company, evropský výrobce kosmické techniky. Společnost vznikla v roce 2 000 fúzí společností Matra Marconi Space a kosmického oddělení společnosti DaimlerChrysler Aerospace. Aktivity zahrnují především vědecký výzkum vesmíru, sledování Země a komunikační a navigační systémy. Společnost má roční obrat 1,2 miliardy dolarů, 7 200 zaměstnanců a pobočky ve Velké Británii, Německu, Francii a Španělsku.). Podpis této dohody znamená faktický počátek vývoje družic, který by měl být ukončen v roce 2007. Poté se počítá s nabídkou nové sítě na trhu. První letový model by měl být připraven v roce 2009. Na oběžné dráze mělo být umístěno 190 automatických transpondérůTranspondér – TRANSmitter-resPONDER, automatický přijímač a vysílač, který reaguje na určité signály a automaticky odpovídá. a mnoho antén, jejichž počet se bude postupně zvyšovat.

ESA – European Space Agency, Evropská kosmická agentura. ESA spojuje úsilí 18 evropských zemí na poli kosmického výzkumu. Centrální sídlo je v Paříži, pobočky jsou v mnoha členských zemích. ESA byla založena v roce 1964 jako přímý následovník organizací ESRO a ELDO. Nejznámější nosnou raketou využívanou ESA je Ariane. Česká republika vstoupila do ESA v listopadu 2008.

CNES – Centre National d’Etudes Spatiales, národní francouzská vesmírná agentura, která má za cíl formovat francouzskou vesmírnou politiku. Založena byla v roce 1961. Zaměstnává 2 400 zaměstnanců z toho je 1 800 inženýrů a vedoucích pracovníků (35 % z tohoto počtu jsou ženy).

Alcatel Space – dceřiná společnost telefonní společnosti Alcatel, třetí největší výrobce telekomunikačních družic na světě (před ní jsou jen Boeing Space Systems a Lockheed Martin) a první v Evropě. Vyvíjí jak civilní, tak vojenská zařízení. Společnost vypustila také 11 meteorologických družic Meteosat, byla hlavním dodavatelem pro projekty Huygens, ISO (Infrered Space Astronomy), Planck a další.

EADS Astrium – European Aeronautic Defence and Space Company, evropský výrobce kosmické techniky. Společnost vznikla v roce 2 000 fúzí společností Matra Marconi Space a kosmického oddělení společnosti DaimlerChrysler Aerospace. Aktivity zahrnují především vědecký výzkum vesmíru, sledování Země a komunikační a navigační systémy. Společnost má roční obrat 1,2 miliardy dolarů, 7 200 zaměstnanců a pobočky ve Velké Británii, Německu, Francii a Španělsku.

AlphaBUs

Projekt AlphaBus počítá s telekomunikačními satelity umožňujícími zatížení od 12 kW do 18 kW. Projekt přispěje k nahrazení stávajících satelitů, transport na oběžnou dráhu bude mít nižší cenu než dosud a modulární družice ještě více sníží cenu pro koncového uživatele. Další výhodou mají být stále se snižující náklady na údržbu. Základním cílem je zlepšit telekomunikační služby jako je mobilní telefonování, internet, digitální vysílání rozhlasu, vysoce kvalitní přenos televize a další multimediální služby vyžadující velkou šířku pásma.

Alphabus: kresba

AlphaBus: ilustrační kresba.

Hmotnost družic při startu bude 6 až 8 tun, tvar družic je navržen pro novou generaci nosných raket s aerodynamickým průměrem 5 metrů. Družice budou umístěny na geostacionární dráze. EADS AstriumEADS Astrium – European Aeronautic Defence and Space Company, evropský výrobce kosmické techniky. Společnost vznikla v roce 2 000 fúzí společností Matra Marconi Space a kosmického oddělení společnosti DaimlerChrysler Aerospace. Aktivity zahrnují především vědecký výzkum vesmíru, sledování Země a komunikační a navigační systémy. Společnost má roční obrat 1,2 miliardy dolarů, 7 200 zaměstnanců a pobočky ve Velké Británii, Německu, Francii a Španělsku. má podle smlouvy na starosti elektrické zařízení, solární panely, chemický pohon a kompletování a testování funkčnosti satelitu. Alcatel SpaceAlcatel Space – dceřiná společnost telefonní společnosti Alcatel, třetí největší výrobce telekomunikačních družic na světě (před ní jsou jen Boeing Space Systems a Lockheed Martin) a první v Evropě. Vyvíjí jak civilní, tak vojenská zařízení. Společnost vypustila také 11 meteorologických družic Meteosat, byla hlavním dodavatelem pro projekty Huygens, ISO (Infrered Space Astronomy), Planck a další. vyrobí aviatiku, mechanické a tepelné systémy a elektrický pohon družice.

Družice by měla manévrovat pomocí iontového elektrického motoru. Uvažuje se o 5 kW motoru společnosti QinetiQQinetiQ – společnost vyvíjející obranné a bezpečnostní systémy pro Velkou Británii. QinetiQ má 9 000 zaměstnanců, společnost vznikla v roce 2001 rozdělením tehdejší agentury DERA (Defence Evaluation and Research Agency) na společnosti QinetiQ a Dstl., který je schopen tahu 50÷165 mN po dobu 4 000 až 4 700 sekund, případně o obdobném motoru PPS®1350 společnosti Snecma MoteursSnecma Moteurs – specializovaný francouzský výrobce raketových a leteckých motorů, společnost vznikla v roce 1945, má téměř 9 000 zaměstnanců a roční obrat 3 miliardy euro. K nejvýznamnějším úspěchům patří vývoj motoru pro nosnou raketu Ariane., který byl otestován při letu družice Smart 1.

Motor PPS 1350

Motor PPS®1350. Nalevo ilustrace, napravo skutečný motor na testovací lavici.

Alphabus je ambiciózní projekt, který Evropě umožní získat klíčovou pozici na poli telekomunikačních satelitů. Pokud se záměr vydaří, přinese levnější mobilní komunikaci širokému okruhu zájemců a navíc řadu dalších komerčních využití.

Klip týdne: Místní vesmír

Místní vesmír (avi, 20 MB)

Na klipu vidíte počítačovou vizualizaci našeho vesmírného okolí ve sféře o rozměrech 586 Mpc. Místní skupina galaxií je v centru scény. Na počátku je sféra orientována tak, že Velký atraktor (gravitační anomálie v centru Místní nadkupy galaxií, která k sobě přitahuje galaxie ze vzdálenosti stovek milionů světelných let) je na levé straně a stěna galaxií v souhvězdí Velryby napravo dole. Polohy galaxií byly vypočteny ve shodě s červenými posuvy galaxií z přehlídky IRAS. Z nich bylo vyhlazením vytvořeno pole zobrazovaných bodů, kterých je v centrální oblasti o rozměru 113 Mpc 53 milionů, zatímco v ostatním okolí „jen“ 20 milionů. Animace byla vytvořena pomocí simulačního kódu Gadget v Max Planck Institutu v Garchingu na superpočítači T3E. Zdroj: Volker Springel, MPI Garching, 1998. (avi, 20 MB)

Odkazy

Valid HTML 5Valid CSS

Aldebaran Homepage