glossary glossary

 

Transpondér – TRANSmitter-resPONDER, automatický přijímač a vysílač, který reaguje na určité signály a automaticky odpovídá.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage