Obsah Obsah

Obsah  Souřadnice a časomíra

Orientace na obloze | Úvod

Na těchto stránkách naleznete mnoho informací o objektech severní i jižní oblohy, mapy a fotografie, základní informace o používaných souřadnicích a montážích dalekohledů. Čerpáno bylo z Havajského atlasu oblohy Deepsky Atlas, kde naleznete podrobné mapy jednotlivých částí oblohy se spoustou zajímavých informací. Údaje o Messierových objektech byly převzaty z Messierova katalogu SEDS Messier Database. Děkujeme oběma institucím za laskavé svolení využívat tyto materiály k účelům výuky. Fotografie na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím jejich vlastníků. Použity jsou fotografie ze zdrojů dostupných na internetu.

Pozorovatelé oblohy

Obsah  Souřadnice a časomíra

Aldebaran Homepage