Aplety Aplety

Spřažená kyvadla

Martin Hasaj, FEL ČVUT, 2007

Aplet simuluje dvě spřažená kyvadla, která jsou spojena napříč pružinou s tuhostí k. Vyzkoušejte si základní mody pohybu obou kyvadel, kdy kývají se shodnou frekvencí. Obě výchylky αβ nastavte na stejnou hodnotu (například +30°). Kyvadla budou kývat synchronně s frekvencí ω0. Poté nastavte výchylky obou kyvadel proti sobě (například jedno kyvadlo +30° a druhé −30°). Kyvadla budou kývat proti sobě se shodnou frekvencí (ω02+2*k/m)1/2. Nakonec si vyzkoušejte jakékoli obecné nastavení. Je superpozicí obou těchto základních modů. Podrobný výpočet základních modů spřažených kyvadel naleznete v příkladech FI. Návod ke spuštění apletů je na úvodní straně.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.

Aldebaran Homepage