PAW 3

3rd Plasma and Astronomical Workshop

29.6.2003 - 4.7.2003

data zaznamenaná GPS přijímačem


mapa - přehled všech cest

mapa - všechny cesty v okolí Kitzbühelu (1,1 MB!)

(cesty označeny barvami červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a černá ve stejném pořadí jako v tabulce)


datum
začátek
cesta vzdálenost
(km)
převýšení
(m)
max. výška
(m)
mapa popis
cesty
graf
převýšení
graf
rychlosti
29.6.2003
4:42
Praha-Kitzbühel 506,3 2976 787 mapa podle času
podle vzdálenosti
podle času
podle vzdálenosti
29.6.2003
12:26
cesta na Kitzbüheler Horn 5,9 1184 1971 mapa podle času
podle vzdálenosti
podle času
podle vzdálenosti
30.6.2003
10:00
okružní cesta terénem 10,5 987 1654 mapa podle času
podle vzdálenosti
podle času
podle vzdálenosti
1.7.2003
10:18
Schwarzsee a ZOO 30,1 1146 1205 mapa1
mapa2
podle času
podle vzdálenosti
podle času
podle vzdálenosti
2.7.2003
9:34
Pengelstein 52,3 2288 1967 mapa podle času
podle vzdálenosti
podle času
podle vzdálenosti
3.7.2003
10:34
výlet v dešti 46,5 1661 1736 mapa1
mapa2
podle času
podle vzdálenosti
podle času
podle vzdálenosti
4.7.2003
11:30
Kitzbühel-Praha 508,9 2462 790 mapa1
mapa2
podle času
podle vzdálenosti
podle času
podle vzdálenosti

Poznámky:

Data byla zaznamenána přístrojem Magelan GPS 315, verze software 3.15, 2001. Způsob zaznamenání bodů byl nastaven jako "automatic" s výjimkou části cesty na Kitzbüheler Horn, kdy bylo zaznamenávání zvoleno po 100 m. Grafy rychlostí jsou proloženy v Excelu křivkou "klouzavý průměr po čtyřech bodech". Jsem si vědom, že tento způsob má nevýhody (křivka je oproti bodům mírně posunuta doprava, interval kde byla nulová rychlost v důsledku zastavení je vlivem průměrování a pospojování proložen klesající čarou ap.) ale je to lepší než nic a až budu mít trochu času a bude se mi chtít, vymyslím něco chytřejšího. Cesty pěšky, autem a lanovkou (jiný prostředek k pohybu jsme nepoužívali, i když jsem si chtěl ve Schwarzsee také s GPS zaplavat) jsou neodlišeny, nechtělo se mi dělat dvojí statistiku. Zhruba lze způsob pohybu rozlišit podle grafů rychlostí. Takže kolik km jsme ušli a kolik ujeli auty spočteno není.

Na papírové mapě (té samé jako jsou zde použité mapy) je uvedeno, že výškopis je vztažený k Jaderskému moři a že GPS by měla ukazovat hodnoty o 48 m vyšší. To však nemohu potvrdit, naopak jsem zaznamenal překvapivý souhlas s mapou. Například Kitzbüheler Horn - mapa: 1996 m, GPS: 1992 m, kopec pod Adlerhausem - mapa: 1604 m, GPS: 1604 m, Pengelstein - mapa: 1938 m, GPS: 1940 m, Steinbergkögel - mapa: 1972 m, GPS: 1967 m. Vysvětlení nemám. Možné hypotézy: 1. správně mělo být 4,8 m a autoři mapy zapomněli desetinnou čárku, 2. mapa má dvojí vydání, první 1989, druhé 1997, mapaři opravili výškopis na globální elipsoid ale zapomněli odstranit tvrzení že je mapa vztažena k Jaderskému moři. Ať je to jakkoliv, na mapě je rozpor (čtěte ještě poznámku níže v novinkách z 9.8.2004). Ale na to jsme už zvyklí, u nás vyšly mapy, kde bylo v textu uvedeno, že souřadnice jsou WGS 84 a ve skutečnosti to byly S 1942.

Uvedené začátky cest jsou od okamžiku, kdy GPS zaznamenala první bod. Například první den jsme od fakulty odjížděli ve 4:30 ale GPS jsem zapínal až v autě a několik minut trvalo, než v městské zástavbě začala měřit. Podle tohoto údaje si lze v grafech převýšení a rychlostí dopočítat skutečný (tj. středoevropský letní, UTC - 2 hodiny) čas.


Změny a novinky

14.7.2003
Všechny grafy rychlostí jsem proložil klouzavým průměrem pro dva sousední body ale počítaný z definice rychlosti. Proložení nemá předchozí vady zmíněné v poznámkách a průběhy jsou mnohem realističtěji. Při tomto průměrování jsem si také všiml, že rychlost lanovky vyšla ve třech sousedních bodech shodně, 10,65 km/h.

9.7.2003
Jsou nově vytvořené všechny mapy, neboť mi Pavel půjčil papírové mapy se souřadnicemi ke kalibraci. Na http://www.austrianmap.at/ se totiž souřadnice použitelné pro kalibraci map nedají zjistit. Trasy teď vypadají velice hezky, myslel jsem si nejdřív že je to špatnou mapou a teď bych se měl mapě omluvit, není špatná. Stejně mám ale raději naše vojenské padesátky.

9.8.2004
Po nějaké době jsem náhodou opět zavítal na tuto stránku a protože jsem se mezi tím trochu zabýval geodézií, je mi už známo vysvětlení sporného údaje o výšce na rakouské mapě Kitzbühelu a okolí. Poznámka na tištěné mapě, že přístroj GPS by měl udávat výšku zhruba o 48 m vyšší, se týká jen přístrojů, které udavají elipsoidickou výšku. Můj přístroj Magellan 315 však udává geoidickou výšku, která je ve výborném souladu s mapou. Na našich mapách se sice používá Baltický vyrovnaný výškový systém, na použité mapě je systém odvozený od hladiny Jaderského moře ale rozdíly jsou menší než jeden metr a vzhledem k zaokrouhlení přístroje (0,5 m) a přesnosti systému GPS není nutné tento rozdíl brát v úvahu. Skutečně, v České Republice a podobně i v sousedním Rakousku, je rozdíl mezi elipsoidickou a geoidickou výškou kolem těch udávaných 48 m. Např. nejjižnější trigonometrický bod v Čechách, č. 28 triangulačního listu 5311 s určenými zeměpisnými souřadnicemi má naměřenu výšku nad hladinou Baltiku 674,16 m a nad globálním elipsoidem 1984 je výška 720,99 m. Rozdíl je 46,84 m. Spor je vyřešen, jsou asi přístroje udávající výšku nad elipsoidem ale ty já neznám neboť používám jen svůj přístroj udávající výšku nad geoidem. Autoři mapy zas asi nevěděli o možnostech přístrojů podobných mému.


Odkazy:

stránka PAW 3 | mapy Rakouska | mapy světa


autor stránky: Martin Žáček 7.7.2003