NEVĚRA


(sociologický průzkum)


Kateřina Krejsová, IV.E
Radka Domalípová, IV.E
Veronika Müllerová, IV.E
Lenka Volfíková, IV.E
Šárka Pechočiaková, IV.E
2006/2007
zpět na hlavní stránku

Valid XHTML 1.0Strict

7. Co byste považoval/a za polehčující okolnost při nevěře? Uveďte . . .
(otevřená otázka)


nejčastější odpovědi:
alkohol 22
nic 16
nevím 15
vlastní chyba 14
dlouhé odloučení partnerů 7
jiná odpověď 19

graf k otazce 7

Hypotéza: Předpokládali jsme, že muže by k nevěře mohl vést nedostatek sexuálního kontaktu, zatímco ženy spíše nedostatek komunikace.

Výsledek: Nejvíce dotazovaných, především ženatí muži a naopak svobodné ženy, touží po změně nebo dobrodružství.

Naši hypotézu však částečně potvrzuje graf 7.b)

Podotázka

V následujícím grafu jsme respondenty rozdělili podle pohlaví.

7.b muži ženy
a) 9 15
b) 20 11
c) 9 17
d) 25 19
e) 4 5

graf k podotazce 7.b

Z grafu můžeme dále usoudit, že více žen než mužů by partnera nikdy nepodvedla.

Podotázka 2

Tento graf je členěn podle kritéria vzdělání.

7.c základní středoškolské vysokoškolské vyučený/á
a) 10 9 2 4
b) 6 14 6 3
c) 6 12 1 3
d) 14 21 4 4
e) 2 2 2 3

graf k podotazce 7.c

Podle grafu usuzujeme, že vzdělání nemá příliš velký vliv na názory o nevěře. Můžeme však pozorovat, že nejvěrnější jsou lidé se základním vzděláním, středoškoláky by k nevěře nejvíce vedl nedostatek sexuálního kontaktu, vysokoškolsky vzdělané touha po změně nebo dobrodružství a u vyučených jsou odpovědi velice vyrovnané.