Zvuky Zvuky
Zvuk Popis Zdroj
Dopplerův jev Dopplerův jev. Dopplerův jev se týká změny frekvence periodického děje při vzájemném pohybu zdroje a pozorovatele. Pokud se zdroj a pozorovatel přibližují, pozorovaná frekvence se zvyšuje, pokud se vzdalují, pozorovaná frekvence se snižuje. Může jít například o zvukové, elektromagnetické nebo jakékoli jiné vlnění či periodický děj. Jev odvodil Christian Andreas Doppler (1803–1853) v roce 1842. Doppler působil po určitou dobu i na předchůdkyni dnešního Českého vysokého učení technického. Jeho jméno je umístěno pod okny Národního muzea v Praze a je po něm pojmenováno pražské Gymnázium Christiana Dopplera. Projíždí-li kolem vás dopravní prostředek, uslyšíte při přibližování vyšší tón než při vzdalování. Poslechněte si nahrávku automobilu, helikoptéryvlaku. Různé zdroje,
2011
Kytara (avi/xvid 12 MB) Kytara. Nahrávka pohybu kytarových strun při hře je pořízena obyčejným mobilním telefonem iPhone 4, který snímal pohyb strun zabudovanou kamerou. Obdobná nahrávka je možná jen díky tomu, že pixely jednotlivého snímku videa nejsou pořízeny v jednom jediném čase. Světlocitlivé prvky jsou polovodičové součástky typu CMOS (alternativa k CCD) řízené elektrickým polem. Pixely jednotlivého snímku nejsou pořízeny v jediném čase, ale různé části jednoho snímku jsou v určitém směru pořízeny v různých časech. Říká se tomu jev běžící uzávěrky. Pro běžný statický snímek to není podstatné, jev se neprojeví ani při pořízení videa pomalu se pohybujících objektů. U hry na kytaru, kde je kmitání strun velmi rychlé, umožní při vhodné orientaci tento jev částečně zobrazit pohyb strun. Druhá ukázka je pořízena zvenku stejnou technologií. (avi/xvid, 12 MB) (avi/xvid, 10 MB) 1) Kyle Jones,
2) Andy Nicolaj,
2011
Cyklus Blýskání Blýskání. Nahrávky vznikaly na stanici Leonardo v letech 2011 až 2012 v rámci cyklu „Autorské čtení“ v pravidelném pořadu Monitor. Všechny jsou volně stažitelné z archivu Českého rozhlasu. Zde jsou pouze soustředěny na jednom místě. Celkem jde o 40 zamyšlení, která byla zpočátku inspirována stejnojmennou knihou Blýskání, ale v průběhu natáčení se od ní značně odchýlila a do jisté míry začala žít svým vlastním životem. Každá nahrávka trvá přibližně 5 až 6 minut a tématicky je věnována nějaké oblasti fyziky či astronomie. Mezi nahrávkami není žádná souvislost, lze je poslouchat v jakémkoli pořadí. (html/mp3) Petr Kulhánek,
Leonardo,
Monitor,
2011–2012
Aldebaran Homepage