Pozorování přechodu Venuše přes Slunce

8. 6. 2004

Pozorování přechodů (tranzitů) Venuše přes sluneční kotouč sehrálo v historii astronomie velice důležitou úlohu. Změřením okamžiků jednotlivých fází tohoto úkazu z různých míst na Zemi bylo totiž možné určit vzdálenost Země-Slunce a s pomocí Keplerových zákonů pak i vzdálenosti ostatních planet.

I když v současnosti je tato metoda určování vzdálenosti zastaralá a v porovnání s radarovými měřeními i poměrně nepřesná, jev přechodu Venuše přes sluneční kotouč je velice vzácný a určitě stojí za to jej vidět. V následující tabulce jsou uvedena data všech přechodů Venuše od doby prvního použití dalekohledu k pozorování oblohy Galileem Galileim až dodnes a ještě pár budoucích.

7. 12. 1631 4. 12. 1639
6. 6. 1761 3. 6. 1769
9. 12. 1874 6. 12. 1882
8. 6. 2004 6. 6. 2012
11. 12. 2117 8. 12. 2125

Z tabulky je zřejmé, že na Zemi nežije pamětník posledního přechodu a my, obyvatelé Evropy, si na další budeme muset počkat až do roku 2125, neboť následující přechody nebudou od nás pozorovatelné.

V následující tabulce je vypočten průběh přechodu Venuše přes Sluce pro Prahu 8. 6. 2004 (Hvězdářská ročenka 2004). První kontakt je okamžik, kdy se kotouček Venuše poprvé dotkne slunečního kotouče, při druhém kontaktu se kotouček Venuše celý vnoří do slunečního kotouče a při maximální fázi se Venuše promítá nejblíže středu Slunce. Třetí kontakt je obdobou druhého na konci úkazu a při kontaktu čtvrtém kotouček Venuše zcela opustí sluneční kotouč. Všechny časy jsou uvedeny v SELČ.

1. kontakt 7 h   19,8 min
2. kontakt 7 h   39,4 min
Max. fáze 10 h   22,2 min
3. kontakt 13 h   3,7 min
4. kontakt 13 h   23,0 min

My jsme si 6. pozorovaný tranzit Venuše přes sluneční kotouč nenechali ujít, počasí nám přálo a z následujících obrázků se můžete přesvědčit , že to stálo za to.

Obrázky

  

Vzhledem k tomu o jak pozoruhodný a ojedinělý úkaz se jedná, nenechali jsme nic náhodě a vyzbrojili jsme se pozorovací a fotografickou technikou více než dobře. Z dalekohledů jsme měli k dispozici osmipalcový reflektor Meade LX-200 opatřený slunečním filtrem, refraktor s H-alfa filtrem SolarView 50 a jeden 4,5 palcový reflektor Bresser Pluto/S opatřeny fólií AstroSolar. Fotili jsme digitálními zrcadlovkami Nikon D70 a Kodak Pro 14n opatřenými teleobjektivy 400 mm a 600 mm + 2x telekonvertor a fólií Astrosolar, přes dalekohled jsme fotili kompaktem Nikon Coolpix 995.

Přípravy pozorovacího stanoviště a vlastní pozorování. Útočiště nám poskytl Pavel Kačírek na zahradě svého suchdolského domku, odkud byl pozorovatelný celý úkaz.

Přechod Venuše přes Slunce - celý úkaz. Fotografováno digitální zrcadlovkou Kodak Pro 14n opatřenou
teleobjektivem Nikon 400 mm, telekonvertorem 2x a slunečním filtrem zhotoveným z fólie AstroSolar.
Fotil Pavel Břichnáč.

Konec úkazu. Fotografováno digitálním kompaktem Nikon Coolpix 995 přes zrcadlový
dalekohled Bresser Pluto/S (114/500) opatřený slunečním filtrem zhotoveným z fólie
AstroSolar. Fotil Milan Červenka.

A ještě jeden snímek ...

Aldebaran Homepage