Tabulky → ampersandové příkazy

Ampersandové příkazy

hexadecimální příkazy
matematické příkazy

Řecká abeceda
Znak & příkaz &# kód Poznámka
Α Α Α Alfa
α α α alfa
Β Β Β Beta
β β β beta
Γ Γ Γ Gama
γ γ γ gama
Δ Δ Δ Delta
δ δ δ delta
Ε Ε Ε Epsilon
ε ε ε epsilon
Ζ Ζ Ζ Dzéta
ζ ζ ζ dzéta
Η Η Η Éta
η η η éta
Θ Θ Θ Théta
θ θ θ théta
ϑ ϑ ϑ théta varianta
Ι Ι Ι Ióta
ι ι Ι ióta
Κ Κ Κ Kapa
κ κ κ kapa
ϰ ϰ ϰ kapa varianta
Λ Λ Λ Lambda
λ λ λ lambda
Μ Μ Μ
μ μ μ
Ν Ν Ν
ν ν ν
Ξ Ξ Ξ Ksí
ξ ξ ξ ksí
Ο Ο Ο Omikron
ο ο ο omikron
Π Π Π
π π π
ϖ ϖ ϖ pí varianta
Ρ Ρ Ρ
ρ ρ ρ
ϱ ϱ ϱ ró varianta
Σ Σ Σ Sigma
σ σ σ sigma
ς ς ς sigma varianta
Τ Τ τ Tau
τ τ Θ tau
Υ Υ Υ Ypsilon
ϒ ϒ ϒ Ypsilon varianta
υ υ υ ypsilon
Φ Φ Φ
φ φ φ
ϕ ϕ ϕ fí varianta
Χ Χ Χ Chí
χ χ χ chí
Ψ Ψ Ψ Psí
ψ ψ ψ psí
Ω Ω Ω Omega
ω ω ω omega
MATEMATICKÉ SYMBOLY
Znak & příkaz &# kód Poznámka
ħ ħ Planckova konstanta
× × × krát
⊕ ⊕ plus v kroužku
⊗ ⊗ krát v kroužku
÷ ÷ ÷ děleno
⁄ ⁄ zlomek
≠ ≠ nerovno
&equiv ≡ ekvivalence
≅ ≅ přibližně rovno
∼ ∼ podobný, vlnka
˜ ˜ ˜ malá vlnka
≈ ≈ přibližně
≤ ≤ menší nebo rovno
≥ ≥ větší nebo rovno
< &lt; &#060 menší než
> &gt; &#062 větší než
&lang; &#9001 bra
&rang; &#9002 ket
|  – &#124; svislá čára
¦ &brvbar; &#166; přerušená svislá čára
± &plusmn; &#177; plus mínus
ˆ &circ; &#710; cirkumflex
· &middot; &#183; střední tečka
&sdot; &#8901; operátorová tečka
&lowast; &#8727; operátorová hvězdička
&bull; &#149; odrážka
¯ &macr; &#175; nadtržení
&oline; &#8254; overline
&minus; &#8722; mínus
&ndash; &#8211; pomlčka délky n
&mdash; &#8212; pomlčka délky m
&hellip; &#133; trojtečka
&loz; &#9674; kosočtverec
&diams; &#9830; diamant
&#9633; čtverec
&#9675; kolečko
&#9794; muž
&#9792; žena
&#8962; pětiúhelník
&#8470; počet
{ &#123; levá složená závorka
} &#125; pravá složená závorka
&lsaquo; &#8249; levá uvozovka
&rsaquo; &#8250; pravá uvozovka
« &laquo; &#171; levá dvoujuvozovka
» &raquo; &#187; pravá dvojuvozovka
&ang; &#8736; úhel
&perp; &#8869; kolmý
° &deg; &#176; stupeň
º &ordm; &#186; horní index 0
¹ &sup1; &#185; horní index 1
² &sup2; &#178; horní index 2
³ &sup3; &#179; horní index 3
&prime; &#8242; čárka (minuty)
&Prime; &#8243; dvojčárka (vteřiny, palce)
µ &micro; &#181; mikro
¼ &frac14; &#188; 1/4
½ &frac12; &#189; 1/2
¾ &frac34; &#190; 3/4
ø &oslash; &#248; škrtlé o (průměr)
Ø &Oslash; &#216; škrtlé O (průměr)
&empty; &#8709; prázdná množina
&permil; &#8240; promile
¬ &not; &#172; logické ne
&and; &#8743; logické a
&or; &#8744; logické nebo
&cap; &#8745; průnik
&cup; &#8746; sjednocení
&sub; &#8834; podmnožina
&sube; &#8838; podmnožina nebo rovnost
&sup; &#8835; nadmnožina
&sup; &#8839; nadmnožina nebo rovnost
&isin; &#8712; je prvkem
&notin; &#8713; není prvkem
&exist; &#8707; existuje
&forall; &#8704; pro každý
&there4; &#8756; proto
ƒ &fnof; &#402; funkce
&int; &#8747; integrál
&radic; &#8730; odmocnina
&sum; &#8721; součet
&prod; &#928; součin
&larr; &#8592; šipka nalevo
&uarr; &#8593; šipka nahoru
&rarr; &#8594; šipka napravo
&darr; &#8595; šipka dolů
&harr; &#8596; šipka napravo nalevo
&#8597; šipka nahoru dolů
&lArr; &#8656; dvojšipka nalevo
&uArr; &#8657; dvojšipka nahoru
&rArr; &#8658; dvojšipka napravo
&dArr; &#8659; dvojšipka dolů
&hArr; &#8660; dvojšipka napravo nalevo
&#8661; dvojšipka nahoru dolů
&crarr; &#8629; enter
&dagger; &#8224; kříž
&Dagger; &#8225; dvojkříž
&infin; &#8734; nekonečno
&part; &#8706; parciální derivace
ð &eth; &#240; eth
&nabla; &#8711; nabla
ς &sigmaf; &#962; sigmaf
Å &Aring; &#197; Angstrom
SPECIÁLNÍ ZNAKY
Znak & příkaz &# kód Poznámka
& &amp; &#38; ampersand
¤ &curren; &#164; znak měny
&euro; &#8364; euro
$ &#036; dolar
¢ &cent; &#162; cent
£ &pound; &#163; libra
¥ &yen; &#165; jen
© &copy; &#169; copyright
® &reg; &#174; registrační značka
&trade; &#153; obchodní značka
¡ &iexcl; &#161; obrácený vykřičník
¿ &iquest; &#191; obrácený otazník
§ &sect; &#167; paragraf
ª &ordf; &#170;  
&para; &#182; znak odstavce
Þ &THORN; &#222;  
þ &thorn; &#254;  
&dagger; &#8224; kříž
&Dagger; &#8225; dvojkříž
&lsquo; &#8216;  
&rsquo; &#8217;  
&sbquo; &#8218;  
&ldquo; &#8220;  
&rdquo; &#8221;  
&bdquo; &#8222;  
" &quot; &#34;  
´ &acute; &#180;  
¸ &cedil; &#184;  
¨ &uml; &#168;  
a a &nbsp; &#160; nedělitelná mezera
a a &ensp; &#8194; velká mezera
a a &emsp; &#8195; velmi velká mezera
a a &thinsp; &#8201; malá mezera
AKCENTY
Znak & příkaz &# kód Poznámka
´ &acute; &#180;  
¸ &cedil; &#184;  
¨ &uml; &#168;  
ˆ &circ; &#710;  
˜ &tilde; &#732;  
à &agrave; &#224;  
á &aacute; &#225;  
â &acirc; &#226;  
ã &atilde; &#227;  
ä &auml; &#228;  
å &aring; &#229;  
À &Agrave; &#192;  
Á &Aacute; &#193;  
 &Acirc; &#194;  
à &Atilde; &#195;  
Ä &Auml; &#196;  
Å &Aring; &#197;  
ç &ccedil; &#231;  
Ç &Ccedil; &#199;  
ð &eth; &#240;  
Ð &ETH; &#208;  
è &egrave; &#232;  
é &eacute; &#233;  
ê &ecirc; &#234;  
ë &euml; &#235;  
È &Egrave; &#200;  
É &Eacute; &#201;  
Ê &Ecirc; &#202;  
Ë &Euml; &#203;  
ì &igrave; &#236;  
í &iacute; &#237;  
î &icirc; &#238;  
ï &iuml; &#239;  
Ì &Igrave; &#204;  
Í &Iacute; &#205;  
Î &Icirc; &#206;  
Ï &Iuml; &#207;  
ñ &ntilde; &#241;  
Ñ &Ntilde; &#209;  
ò &ograve; &#242;  
ó &oacute; &#243;  
ô &ocirc; &#244;  
õ &otilde; &#245;  
ö &ouml; &#246;  
ø &oslash; &#248;  
Ò &Ograve; &#210;  
Ó &Oacute; &#211;  
Ô &Ocirc; &#212;  
Õ &Otilde; &#213;  
Ö &Ouml; &#214;  
Ø &Oslash; &#216;  
ß &szlig; &#223;  
š &scaron; &#353;  
Š &Scaron; &#352;  
ù &ugrave; &#249;  
ú &uacute; &#250;  
û &ucirc; &#251;  
ü &uuml; &#252;  
Ù &Ugrave; &#217;  
Ú &Uacute; &#218;  
Û &Ucirc; &#219;  
Ü &Uuml; &#220;  
Ý &Yacute; &#221;  
ý &yacute; &#253;  
ÿ &yuml; &#255;  
Ÿ &Yuml; &#376;  
æ &aelig; &#230;  
Æ &AElig; &#198;  
œ &oelig; &#339;  
Œ &OElig; &#338;  

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage