glossary glossary

 

Magnetická susceptibilita – koeficient úměrnosti χM mezi magnetizací a intenzitou magnetického pole: M = χMH.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage