glossary glossary

 

Vodivostní pás – interval energií, při kterých nejsou elektrony vázány ke konkrétním jádrům a mohou se pohybovat v látce volně.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage