glossary glossary

 

Zenitový úhel – úhlová vzdálenost tělesa od zenitu (průsečíku svislice s nebeskou sférou nad hlavou pozorovatele).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage