glossary glossary

 

Středověk – označení dějinné epochy mezi pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage