glossary glossary

 

Faktorizace – rozklad čísla na součin prvočísel.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage