glossary glossary

 

MSSM – Minimal Standard Supersymmetry Model, základní rozšíření standardního modelu o superpartnery (bosony k fermionům a fermiony k bosonům).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage