glossary glossary

 

Elementární buňka – nejmenší možný mnohostěn, jehož posunutím v hlavních směrech je možné vyplnit celý prostor a vygenerovat celou strukturu krystalové mříže.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage