glossary glossary

 

Vádí – vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích, původní slovo „wadi“.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage