glossary glossary

 

D mezon – částice složená z kvarku c a antikvarku d. Kvark c je podstatně hmotnější a tvoří centrum, kolem kterého "obíhá" lehký antikvark d.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage